Žana Monē atbalsts informācijas un pētniecības aktivitātēm

Programma nodrošina atbalstu informācijas un pētniecības aktivitātēm ar mērķi veicināt diskusijas un zināšanu apguvi par Eiropas integrācijas procesu.

Iespējamie projektu veidi:

  • konferences, semināri un/vai apaļā galda diskusijas Eiropas integrācijas studiju jomā;
  • mobilitātes programmas pētniekiem, kas studē doktorantūrā vai pabeiguši studijas doktorantūrā ne agrāk kā pirms 5 gadiem un vēlas veikt pētniecisko darbu ārvalstīs.

Prioritāte ir projektiem, kas:

  • ietver akadēmiskās aktivitātes, kurās izmantoti vairāku disciplīnu resursi;
  • apliecina atvērtību plašākai sabiedrībai;
  • sekmē tādu pētnieku piedalīšanos, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī studē doktorantūrā vai pabeiguši studijas doktorantūrā ne agrāk kā pirms 5 gadiem;
  • paredz starpnacionālas aktivitātes un sadarbību ar citu valstu izglītības institūcijām;
  • vērsti uz pētniecības rezultātu iegūšanu, kas nevar tikt sasniegti nacionāla mēroga pētniecības aktivitātēs.

Projektu pamatnoteikumi:

  • pieteikties var augstskolas vai nacionālas, reģionālas un starptautiskas asociācijas, kas apvieno Eiropas integrācijas studijās specializējušos profesorus, pasniedzējus un pētniekus;
  • informācijas un pētniecības aktivitātes nedrīkst ietver tradicionālo pedagoģisko darbu;
  • maksimālais projektu ilgums – 1 gads.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, nepārsniedzot 40 000 EUR gadā.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php