Žana Monē moduļi

Žana Monē moduļi ir īstermiņa mācību programmas/kursi Eiropas integrācijas studijās augstskolās.

Iespējamie moduļu veidi:

 • vispārīgs kurss vai ievadkurss Eiropas integrācijas jautājumos;
 • specializēts kurss Eiropas Savienības jautājumos;
 • vasaras kursi.

Priekšroka ir projektiem:

 • kas izveido jaunu mācību kursu un/vai jaunu mācību programmu;
 • kas atjauno Žana Monē pedagoģiskā personāla sastāvu;
 • kuru iesniedzēji ir augstskolas no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un īpaši no valstīm, kurās vēl netiek īstenoti Žana Monē programmas projekti;
 • kuros var piedalīties studenti no citām augstskolām un studenti, kuru mācību procesā Eiropas integrācijas studijas nav iekļautas;
 • kas dod ieguldījumu Mūžizglītības programmas īstenošanā un kuros var piedalīties dažādu sabiedrības grupu pārstāvji.

Projektu pamatnoteikumi:

 • katra moduļa minimālais ilgums ir 40 pedagoģiskā darba stundas;
 • pieteikties var augstskolas visā pasaulē;
 • projekta maksimālais ilgums – 3 gadi.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais finansējuma apjoms – 21 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas izpildaģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php