Atbalsts Eiropas integrācijā iesaistītām institūcijām

2.pamataktivitāte. Atbalsts Eiropas integrācijā iesaistītām institūcijām

Žana Monē programma atbalsta arī atsevišķas institūcijas un asociācijas, kas ir aktīvas Eiropas līmenī izglītībā un apmācībā, piešķirot tām finansējumu operatīvo un administratīvo izdevumu segšanai, lai tās sasniegtu mērķus, kas ir Eiropas interesēs.
Finansētas tiek vairākas institūcijas:

  • Eiropas koledža (Briges un Natolinas studentu pilsētiņas);
  • Eiropas Universitātes institūts (Florence);
  • Eiropas Valsts pārvaldes institūts (Māstrihta);
  • Eiropas Tiesību akadēmija (Trīre);
  • Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (Odense);
  • Starptautiskais Eiropas apmācības centrs – CIFE (Nica).

Plašāka informācija pieejama: http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc818_en.htm