Izsludināts Erasmus un Žans Monē 2013.gada projektu konkurss

10.08.2012

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2013.gada projektu pieteikumu konkursu ES Mūžizglītības programmā, tostarp augstākās izglītības apakšprogrammā Erasmus un Žans Monē (Jean Monnet) programmā.

      • Erasmus programmas decentralizētās aktivitātes (Erasmus studijas un prakse, intensīvie valodu kursi, intensīvās programmas un sagatavošanas vizītes)  Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA),
      • bet Erasmus programmas centralizētās aktivitātes (daudzpusējie projekti un tīkli un papildu pasākumi), kā arī Jean Monnet programmu administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Education Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)).

Erasmus programmas un Jean Monnet programmas aktivitāšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Decentralizētās aktivitātes:

 • Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)  – 2013. gada 1.februāris;
 • Erasmus intensīvās programmas (IP) - 2013. gada 8.marts;
 • Erasmus studentu mobilitāte (studijas un prakse) un personāla mobilitāte (docētāju mobilitāte un personāla pieredzes apmaiņa) – 2013.gada 8.marts,
 • Erasmus sagatavošanās vizītes
  • projektu pieteikumi vizītēm pie partneriem iesniedzami no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014.gada 25.februārim un vismaz 2 mēnešus pirms plānotās vizītes pie partnera,
  • projektu pieteikumi kontaktsemināriem iesniedzami atbilstoši VIAA mājas lapā noteiktajiem termiņiem.

Centralizētās aktivitātes:

 • daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi - 2013.gada 31.janvāris,
 • Jean Monnet programma – 2013.gada 15.februāris.

Erasmus intensīvo valodu kursu (EILC), intensīvo programmu (IP) un mobilitātes projektu pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050. Vairāk informācijas VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai programmas aktivitātei.

Daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumi jāiesniedz EACEA. Vairāk informācijas par šīm Erasmus programmas aktivitātēm EK mājas lapā.

Jean Monnet programmas projektu pieteikumi jāiesniedz Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā EACEA. Vairāk informācijas par Jean Monnet programmu EK mājas lapā.

Erasmus intensīvo valodu kursu (EILC), intensīvo programmu (IP) un mobilitātes projektu pieteikumus var iesniegt augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus Universitātes Harta.
Daudzpusējo projektu, sadarbības tīklu un papildu pasākumu projektu pieteikumus var iesniegt augstākās izglītības iestādes, kurām piešķirta Erasmus Universitātes Harta, uzņēmumi, institūcijas, tirdzniecības kameras, augstākās izglītības iestāžu konsorciji u.c. organizācijas, kas saistītas ar augstāko izglītību.

Jean Monnet projektu pieteikumus var iesniegt savā valstī atzītas augstskolas, Eiropas integrācijas pētījumos specializējušos pasniedzēju un pētnieku asociācijas Eiropas Savienībā un ārpus tās, kā arī Eiropas asociācijas, kas ir aktīvas izglītībā un apmācībā Eiropas līmenī.
Plašāku informāciju par programmu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļās Veidlapas un dokumenti), kā arī EK mājas lapā. Tāpat informējam, ka projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas novembra beigās. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā.

Vairāk informācijas:
Erasmus decentralizētās aktivitātes: Dārta Darbiņa, tālrunis: 67 358 444, e-pasts: darta.darbina@viaa.gov.lv
Erasmus centralizētās aktivitātes: Antra Meņģele, tālrunis: 67 559 493, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv