Žana Monē programma

Pirmajos gados programma aptvēra tikai ES dalībvalstis, vēlāk tās darbība tika paplašināta. Programmā šobrīd iesaistījušās 62 pasaules valstis.

Kopš 2007.gada Žana Monē programma ir Mūžizglītības programmas (2007–2013) daļa.

Programmas mērķi:

  • veicināt augstas kvalitātes docēšanu un pētniecību aktivitātes Eiropas integrācijas pētījumu jomā augstskolās Eiropas Savienībā un ārpus tās;
  • veicināt akadēmisko speciālistu un Eiropas pilsoņu kopumā zināšanas un informētību par Eiropas integrācijas jautājumiem;
  • atbalstīt galvenās Eiropas institūcijas, kas nodarbojas ar Eiropas integrācijas jautājumiem;
  • atbalstīt augstas kvalitātes Eiropas apvienību un institūciju pastāvēšanu, kas aktīvi darbojas izglītībā un apmācībā.

Žana Monē aktivitātes

1.pamataktivitāte Pasniegšanas aktivitātes
(Teaching Activities)
Profesūras (Jean Monnet Chair)
Ad personam profesūras („Ad personam” Jean Monnet Chair)
Izcilības centri (Jean Monnet Centre of Excellence)
Moduļi (European Module)
Akadēmiskās un pētniecības aktivitātes
(Academic and Research Activities) 
Eiropas integrācijā specializējušos profesoru un pētnieku asociācijas
(Support for associations of professors and researchers specialising in European integration)

Atbalsts informācijas un pētniecības aktivitātēm

(Support for information and research activities relating to European integration)

Daudzpusējās pētniecības grupas

(Jean Monnet multilateral research groups)

2.pamataktivitāte Atbalsts Eiropas integrācijā iesaistītām institūcijām
(Support for specified institutions dealing with issues relating to European integration)
3.pamataktivitāte Atbalsts izglītībā un praktiskā apmācībā iesaistītām Eiropas līmeņa asociācijām
European associations active at European level in the field of education and training)

Pieteikties var:

  • savā valstī atzītas augstskolas;
  • Eiropas integrācijas pētījumos specializējušos pasniedzēju un pētnieku asociācijas Eiropas Savienībā un ārpus tās;
  • Eiropas asociācijas, kas ir aktīvas izglītībā un apmācībā Eiropas līmenī.

 

Vairāk informācijas:

  • (pieteikuma, finansējuma pieprasījuma veidlapas, instrukcijas) pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu
  • Projektu konkursa rezultāti publicēti EK mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu