Konferences „Nozaru un darba devēju loma  profesionālās izglītības attīstībā” materiāli

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu 2012.gada 19.februārī rīkoja konferenci „Nozaru un darba devēju loma  profesionālās izglītības attīstībā” . Tā notika VIAA izstrādātā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

Tajā vienkopus pulcējās izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, darba devēji un darba ņēmēji, lai rastu kopīgu vīziju profesionālās izglītības attīstībai Latvijā un definētu svarīgākos visu iesaistīto pušu veicamos uzdevumus.

Konferencē piedalījās 220 dalībnieku: ekonomikas ministrs D.Pavļuts, labklājības ministre I.Viņķele, IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors J.Gaigals, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 12 nozaru ekspertu padomju pārstāvji, uzņēmumu vadītāji, darbinieki, nozaru profesionālo organizāciju līderi, kā arī profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītāji.

Konferencē prezentēja 12 Ekonomikas ministrijas izvirzīto tautsaimniecībā svarīgāko nozaru izpētes procesu un pirmos rezultātus un izklāstīja nozaru ekspertu padomju (NEP) uzdevumus izglītības sektorpolitikas veidošanā. Četras NEP informēja par līdzšinējo iesaisti profesionālās izglītības jautājumos.

Konferences materiāli

Autors, organizācijaPadome vai tēmaPrezentācija
Jānis Gaigals,
Izglītības un zinātnes ministrija,
NEP uzdevumi izglītības sektorpolitikas veidošanā
NEP uzdevumi izglītības sektorpolitikas veidošanā JGaigals_NEP_konf 19 01 2012.pdf?d=files/free/87/13387/jgaigals_nep_konf_19_01_2012.pdf
Jānis Mārciņš,
LDDK nozares konsultants darba devēju satura jautājumos
Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozaru ekspertu padome

Kokrūpniecība_NEP_19_janv.pdf?d=files/free/87/13387/kokr_pniec_ba_nep_19_janv.pdf
Juris Sīlis,
Jelgavas tipogrāfija, nozares ekspertu padomes loceklis
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padome

Poligrafija_konferencei_19 01 12.pdf?d=files/free/87/13387/poligrafija_konferencei_19_01_12.pdf

Santa Graikste,
LVRA izpilddirektore,
LDDK nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padome Turisms_skaistumkopsana_konference.pdf?d=files/free/87/13387/turisms_skaistumkopsana_konference.pdf
Inta Grīnberga
LDDK nozares konsultante darba devēju satura jautājumos
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)
nozaru ekspertu padome
Uzņēmējd_Prez_konf19 01_ v1.pdf?d=files/free/87/13387/uz_m_jd_prez_konf19_01_v1.pdf
Ernst&Young Pētījums: Nozaru izpēte profesionālajai
izglītībai. Nozares izpētes process un pirmie rezultāti
Prezentacija_konference_Petijums_EY_19012012_preciz.pdf?d=files/free/87/13387/prezentacija_konference_petijums_ey_19012012_preciz.pdf