Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes mērķis ir pārstrukturēt profesionālās izglītības saturu, ieviešot uz kompetencēm un sasniedzamajiem rezultātiem balstītas izglītības programmas un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā.


Projekta ietvaros sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un iepirkuma rezultātā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādātas 56 modulārās profesionālās izglītības programmas, tai skaitā 22 sākotnējās profesionālās izglītības programmas un 34 profesionālās tālākizglītības programmas.

Katras modulārās profesionālās izglītības programmas izstrādē bija iesaistīta darba grupa, kurā piedalījās vismaz pieci profesionālās izglītības pedagogi, viens nozares pārstāvis un viens darba grupas vadītājs. Katrai izstrādātajai modulārās profesionālās izglītības programmai tika nodrošināta ekspertīze, izvērtējot izstrādātās modulārās programmas atbilstību darba tirgus prasībām. Minēto ekspertīzi katrai programmai veica divi nozaru ekspertu padomju deleģētie un projekta sadarbības partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – piesaistītie eksperti. 

 

Nozare

Profesionālās kvalifikācijas

Saite uz rezultātiem

Būvniecības nozare

Ēku būvtehniķis

Ceļu būvtehniķis

 

www.visc.gov.lv/buv_001/karte.pdf

Inženierkomunikāciju montētājs

Inženierkomunikāciju tehniķis

www.visc.gov.lv//buv_002/karte.pdf

Enerģētikas nozare

Elektrotehniķis

Elektrisko tīklu tehniķis

Elektromontāžas tehniķis

Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis

www.visc.gov.lv/energ_001/karte.pdf

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

Telekomunikāciju tehniķis

Programmēšanas tehniķis

www.visc.gov.lv/eikt_001/karte.pdf

Kokrūpniecības nozare

Koksnes materiālu apstrādātājs

Kokapstrādes iekārtu operators

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/ līniju operators (Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators)

Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis

 

www.visc.gov.lv/kokr_001/karte.pdf

Mežstrādnieks

Motorzāģa operators

 

www.visc.gov.lv/kokr_002/karte.pdf

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares

Analītiskās ķīmijas tehniķis

Ķīmijas tehniķis

 

www.visc.gov.lv/kim_001/karte.pdf

Biotehnologa palīgs

Biotehnoloģisko procesu operators

www.visc.gov.lv/bio_001/karte.pdf

Lauksaimniecības nozare

Lopkopis

Lopkopības tehniķis

www.visc.gov.lv/lauks_001/karte.pdf

Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare

 

Atslēdznieks

Virpotājs

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operators

 

www.visc.gov.lv/met_001/karte.pdf 

Automehāniķis Autoatslēdznieks

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

www.visc.gov.lv/met_002/karte.pdf 

Pārtikas rūpniecības nozare

Lopu kāvējs

Gaļas izcirtējs

Gaļas produktu izgatavotājs

www.visc.gov.lv/part_001/karte.pdf

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare

Grāmatsējējs

Iespieddarbu apstrādes speciālists

www.visc.gov.lv/druka_001/karte.pdf

Ofseta iespiedēja palīgs

Ofseta iespiedējs

www.visc.gov.lv/druka_002/karte.pdf

Skaistumkopšanas nozare

Vizuālā tēla stilists

Frizieris-stilists

Vizāžists

Grimētājs

www.visc.gov.lv/skaist_001/karte.pdf

 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare

Tērpu stila speciālists

Drēbnieks

Šuvējs

Piegriezējs

www.visc.gov.lv/tekst_001/karte.pdf

Transporta un loģistikas nozare

Loģistikas darbinieks

Noliktavas darbinieks

Dokers

www.visc.gov.lv/transp_001/karte.pdf

Tūrisma nozare

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Restorānu pakalpojumu speciālists

www.visc.gov.lv/turism_001/karte.pdf

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare

Komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Agrārā sektora komercdarbinieks

Rūpniecības komercdarbinieks

Reklāmas pakalpojumu komerdarbinieks

www.visc.gov.lv/komerc_001/karte.pdf