Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvo mācību rezultātu novērtēšanas formu satura izstrāde

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes, tai skaitā alternatīvo mācību rezultātu novērtēšanas formu satura izstrādes, mērķis ir pilnveidot vai izveidot jaunu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un vērtēšanas kritērijus, kā arī izstrādāt alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas un vērtēšanas kritērijus zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai, kas iegūtas profesionālajā izglītībā vai ārpus formālās izglītības sistēmas.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un iepirkuma rezultātā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem ir izstrādāts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturs un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas 32 profesionālajām kvalifikācijām, tai skaitā, četrām profesionālajām kvalifikācijām veikta izstrādāto alternatīvo mācību rezultātu novērtēšanas formu praktiskā aprobācija.

Katra profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas izstrādē bija iesaistīta darba grupa, kurā piedalījās vismaz trīs profesionālās izglītības pedagogi, viens nozares pārstāvis un viens darba grupas vadītājs. Katram izstrādātajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam un alternatīvajai mācību rezultātu novērtēšanas formai tika nodrošināta ekspertīze, izvērtējot to atbilstību darba tirgus prasībām. Ekspertīzi katram izstrādātajam profesionālās kvalifikācijas eksāmenam un alternatīvajai mācību rezultātu novērtēšanas formai veica divi nozaru ekspertu padomju deleģētie un projekta sadarbības partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – piesaistītie eksperti. 

 

Nozare

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens

Alternatīvais pārbaudījums

Būvniecības nozare

Inženierkomunikāciju tehniķis

Inženierkomunikāciju tehniķis

Inženierkomunikāciju montētājs

Inženierkomunikāciju montētājs

Enerģētikas nozare

Elektrotehniķis

Elektrotehniķis

Elektromontieris

Elektromontieris

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare

Programmēšanas tehniķis

Programmēšanas tehniķis

Datorsistēmu tehniķis

Datorsistēmu tehniķis

Telekomunikāciju tehniķis

Telekomunikāciju tehniķis

Elektronikas tehniķis

Elektronikas tehniķis

Kokrūpniecības nozare

Motorzāģa operators

Motorzāģa operators

Mežstrādnieks

Mežstrādnieks

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares

Biotehnologa palīgs

Biotehnologa palīgs

Ķīmijas tehniķis

Ķīmijas tehniķis

Lauksaimniecības nozare

Dārzkopības tehniķis

Dārzkopības tehniķis

Dārzkopis

Dārzkopis

Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare

Atslēdznieks

Atslēdznieks

Virpotājs

Virpotājs

Automehāniķis

Automehāniķis

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare

Ofseta iespiedējs

Ofseta iespiedējs

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

Skaistumkopšanas nozare

Frizieris stilists

Frizieris stilists

Vizuālā tēla stilists

Vizuālā tēla stilists

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare

Tērpu stila speciālists

Tērpu stila speciālists

Drēbnieks

Drēbnieks

Šuvējs

Šuvējs

Transporta un loģistikas nozare

Noliktavas darbinieks

Noliktavas darbinieks

Loģistikas darbinieks

Loģistikas darbinieks

Tūrisma nozare

Viesmīlis

Viesmīlis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare

Komercdarbinieks

Komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Rūpniecības komercdarbinieks

Rūpniecības komercdarbinieks

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks