Šveices sadarbības programma

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir Šveices finansiālā palīdzība 12 jaunajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, lai tās tuvinātu savu ekonomisko un sociālo izaugsmi attīstīto ES dalībvalstu līmenim.

Programmā piedalās 12 dalībvalstis: Polija, Čehija, Slovēnija, Ungārija, Bulgārija, Kipra, Malta, Rumānija, Slovākija, Lietuva, Igaunija un Latvija.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējums izmantojams papildu citiem finanšu instrumentiem (ES struktūrfondi un Kohēzijas fonds, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments), kurus saņem jaunās dalībvalstis un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.

 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas mērķi un finansējums Latvijas – Šveices sadarbības programmas mērķi:
1) veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām ES dalībvalstīm;
2) veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp pilsētu centriem un reģioniem.

Kopējais Latvijas - Šveices sadarbības programmas ietvaros pieejamais finansējums ir ap 26,11 milj. latu, ko Latvija var izmantot laika posmā no 2012. līdz 2017.gadam.
Atbalstītās jomas Latvijas – Šveices sadarbības programma sniedz atbalstu projektiem šādās jomās:
  • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
  • vide un infrastruktūra;
  • atbalsts privātajam sektoram;
  • sociālā attīstība;
  • atbalsts nevalstiskajām organizācijām;
  • izglītība un zinātne (administrē VIAA) .
Vairāk par programmas prioritārajām jomām un finansējumu: http://www.swiss-contribution.lv/page/14
Latvijas – Šveices sadarbības programmas administrējošās iestādes

Latvijas – Šveices programmas administrēšanā ir iesaistītas šādas iestādes: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts vides dienests, VA/S "Latvijas Hipotēku un zemes banka”, Sabiedrības integrācijas fonds un Valsts izglītības attīstības aģentūra.


Vadošās iestādes funkcijas, pārraugot programmas apgūšanu, pilda Finanšu ministrija.

VIAA administrētās aktivitātes VIAA administrē šādas Latvijas – Šveices sadarbības programmas aktivitātes:

1) Šveices Stipendiju fonds
Stipendiju iespējas doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem pētījuma veikšanai Šveices zinātniskajās institūcijās;

2) Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā

Iespēja Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām uzaicināt Šveices zinātniekus vadīt lekcijas vai apmainīties ar jebkāda veida zinātnisko pieredzi

Šīm aktivitātēm atvēlētais finansējums 2 588 235 CHF (~1 501 176 LVL)
Vairāk informācijas

Detalizēta informācija par: