Programma atbalsta:

     • personu mobilitāti mācību nolūkos,
     • institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai,
     • politikas reformas,
     • Jean Monet pasākumus,
     • sportu.

Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas. 

Informācija par vispārizglītojošām izglītības iestādēm un institūcijām, kas atbildīgas par izglītības nodrošināšanu, un ir atbilstošas īstenot Erasmus+ projektus skolu sektorā.

Programmā ir ietvertas gan centralizētas, gan decentralizētas aktivitātes. Centralizētās aktivitātes administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), decentralizētās – Nacionālās aģentūras.

Decentralizētās aktivitātes Latvijā izglītības un mācību jomā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), jaunatnes jomā - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). 


Erasmus+ aktivitātes izglītības un mācību jomā

 

   

Mācību mobilitāte (KA1) 

(decentralizēta)

 

Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju programmu īstenošana (KA1) 

(centralizēta)

 • Augstākā izglītība
 • Skolas (vispārējā izglītība)
 • Pieaugušo izglītība
 • Profesionālā izglītība
     
 • Augstākā izglītība
 

   

Stratēģiskās partnerības (KA2) 

(decentralizēta)

 

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā

partnervalstīs (KA2) 

(centralizēta)

 • Augstākā izglītība
 • Skolas (vispārējā izglītība)
 • Pieaugušo izglītība
 • Profesionālā izglītība
 
 • Augstākā izglītība

 

 

 

Zināšanu apvienības (KA2)  (centralizēta)  

Nozaru prasmju apvienības (KA2) 

(centralizēta)

 • Augstākā izglītība
 
 • Profesionālā izglītība
 

   

Žana Monē programma 

(centralizēta)

  Aizdevumi Erasmus+ maģistrantiem (Erasmus+ Master Loans)
 • Augstākā izglītība
 
 • Augstākā izglītība

 


Eiropas Komisijas veidots informatīvs video materiāls "Erasmus+ - How it works?"

Papildu informācija par programmu Erasmus+: