Erasmus+ programmas informatīvie materiāli

 

Pētījums “Starptautiskās mobilitātes dalībnieku profesionālās izglītības jomā turpmākās gaitas” Lejuplādēt: ?d=Erasmus_zinojums_VET_tracer_report.pdf
Erasmus+ programmas rezultāti 2014-2020

Lejuplādēt: ?d=6414_Erasmus_infografikas_2014_2020.pdf

E-materiāls „ECVET mobilitātes īstenošanas kvalitātei” 
Lejuplādēt: ?d=6307_ECVET_e_brosura_ECVET_mobilitates_istenosanas_kvalitatei.pdf 

Nacionālais pētījums “Starptautiskās mobilitātes dalībnieku profesionālās izglītības jomā turpmākās gaitas” Lejuplādēt: ?d=VEt_Tracer_Study_nacionalais_zinojums.pdf

Pētījums “Analysis of Academic Recognition for Higher Education Students Studying Abroad with the Erasmus+ Programme Lejuplādēt: ?d=Analysis_Academic_Recognition_for_HE_Students_Studying_Abroad_Erasmus_Programme.pdf

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskā dimensija 2014-2019

Lejuplādēt: ?d=Erasmus_plakats_2014_2020.pdf

E-brošūra „Kāpēc ECVET?”

Lejuplādēt: ?d=9948_ECVET_brosura.pdf

Erasmus+ programmas Starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) ietekmes novērtējuma aptaujas rezultāti

Lejuplādēt: ?d=TCA_ietekmes_aptaujas_rezult_ti_2014_2018.pdf

 
Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības (KA2) projektu ietekmes un ilgtspējas novērtējums Lejuplādēt: ?d=Ietekmes_un_ilgtspejas_aptaujas_rezultati_KA2_2017.pdf 

Vēlies doties ERASMUS+ mobilitātē uz Latviju? Materiālā sniegta informācija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstu izglītībai un jaunatnes darbam Lejuplādēt: ?d=22086_73183_Erasmus_VIAA_infolapa_web.pdf

 
Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ programmas projektu īstenotāju apmierinātības aptaujas rezultāti Lejuplādēt: ?d=Apmierin_t_bas_aptaujas_rezult_ti_2016.pdf

 
Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības Mācību mobilitāte (KA1) projektu ietekmes un ilgtspējas novērtējums  Lejuplādēt: ?d=Ietekmes_un_ilgtsp_jas_aptaujas_rezult_ti_2016.pdf

 
Pārskats par Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības (KA2) starpskolu projektu prioritātēm un tematiskajām jomām  

Lejuplādēt: ?d=Statistika_par_STS_projektu_prioritatem_un_tematiskajam_jomam_2014_2017.pdf

Informatīvs materiāls "Erasmus+: Atbalsta iespējas un atbildīgās institūcijas"

Lejuplādēt:

?d=Erasmus_InfoLapa_A4_WEB.pdf

Informatīvs materiāls “Erasmus+: Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”

Lejuplādēt:

?d=63332_VIAA_Erasmus_buklets_A4_web.pdf

 

Informatīvs materiāls "Erasmus+: Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā"

 

 

Lejuplādēt:

?d=Erasmus_buklets_A4_trisdaligs_WEB.pdf

 

Informatīvs materiāls "ECVET un ģeogrāfiskā mobilitāte"

 

 

Lejuplādēt:

?d=ECVET_buklets_A4_trisdaligs_Q_WEB.pdf

Informatīvs materiāls "Erasmus+ atbalsts izglītības un mācību jomā"

Lejuplādēt:

?d=Erasmus_Bloknots_147x210_PIRMAIS_Vaks_ArAtloku_130x210_WEB.pdf

Info lapa “Erasmus+ ikvienam! Starptautiskā mobilitāte cilvēkiem ar speciālām vajadzībām”

Lejuplādēt:

?d=43601_Erasmus_Plus_ikvienam_infolapa_A4_web.pdf

Informatīvs materiāls (angļu valodā) par Erasmus+ programmas piedāvātajām starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā partnervalstīs „Erasmus+: Work together with European Higher Education Institutions”

 

Lejuplādēt:

?d=51798_E_HE_publication_Partner_Countries.pdf

 

Arī uzņēmējiem pluss no Erasmus+! Prakse, pieredzes apmaiņa un partnerības

Lejuplādēt:

?d=Erasmus_Plus_uznemejiem_info_lapa_web_13_05_2015.pdf

 

Informatīvs materiāls par portāla School Education Gateway sniegtajām iespējām

 

 

 

Lejuplādēt:

infosheet_lv.pdf?d=files/news/23822/infosheet_lv.pdf

 

Starptautiskās sadarbības iespējas augstākajā izglītībā Erasmus+ (2014-2020) ietvaros

Eiropas Komisija ir sagatavojusi brošūru angļu valodā par starptautiskās sadarbības iespējām augstākajā izglītībā Erasmus+ (2014-2020) programmas ietvaros. Tajā ir iekļauta visaptveroša informācija par Erasmus+ decentralizētajām, gan centralizētajām aktivitātēm starptautiskajai sadarbībai un mobilitātei augstākajā izglītībā.

 

Lejuplādēt: erasmus_he_brochure_web_en_june_2014.pdf?d=files/news/23822/erasmus_he_brochure_web_en_june_2014.pdf

 

 

Kā pieteikt Erasmus+ projektus

 

Lejuplādēt:erasmus_plus_ka_pieteikt_projektus.pdf?d=files/news/23822/erasmus_plus_ka_pieteikt_projektus.pdf

 

 

 Mobilitātes projekta (KA1) finansēšanas un atskaitīšanās posmi

 

 

Lejuplādēt:
?d=Erasmus_KA1_RGB_links.pdf

 

 

 Stratēģiskās partnerības projekta (KA2) finansēšanas un atskaitīšanās posmi

 

 

Lejuplādēt:
?d=Erasmus_KA2_RGB_links.pdf

 

 

Informatīvajā materiālā ir pieejama informācija par Mācību mobilitātes un Stratēģiskajās partnerības projektu iespējām.

 

 

Lejuplādēt:erasmus_divlocis_web.pdf?d=files/news/23822/erasmus_divlocis_web.pdf