Apstiprinātie projekti Erasmus+ programmā 2015

Aktivitātes veids 
Mācību mobilitātes (skolu, profesionālā, augstākā un pieaugušo izglītība)

Apstiprināto projektu saraksts

Erasmus+ stratēģiskās partnerības 

Apstiprināto projektu saraksts

Kopīgās maģistrantūras programmas

Apstiprināto projektu saraksts

Žana Monē programma

Apstiprināto projektu saraksts

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs 

Apstiprināto projektu saraksts

Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizēto aktivitāšu 2015. gada konkursa rezultāti.