2021. gada sadarbības un prakšu piedāvājumi Erasmus+ programmā

2021. gadā saņemtie Erasmus+ programmas sadarbības piedāvājumi jaunu sadarbību veidošanai un prakses vietas. Kursu piedāvājumus aicinām rūpīgi izvērtēt atbilstoši EK izstrādātajiem kursu kvalitātes standartiem: Quality standards for courses under Key Action 1 (learning mobility of individuals) | Erasmus+ (europa.eu)