Erasmus+ projekti - ieguldījums personības attīstībā un izaugsmē

02.04.2020

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) projektu vadītāja Lāse Juska, kura šajā amatā nostrādājusi jau desmit gadu, atminas – pirmajā viņas darbības gadā ārzemju praksēs devās astoņi jaunieši. Šogad apstiprinājumu par prakses vietu saņēmuši 42 KTTT audzēkņi – vieni savas zināšanas un iemaņas ārzemēs pilnveidos četras nedēļas, bet citi veselas 100 dienas. “Katrs, kurš uzdrīkstas un izmanto šo izdevību, mājās atgriežas kā ieguvējs,” novērojusi Lāse.

Lasīt vairāk »

Daugavpilī Erasmus+ projektos aktualizē sociālās integrācijas jautājumu

25.03.2020

Daugavpils izglītības iestādēs – gan pirmsskolas, gan vidusskolās, gan profesionālajās vidusskolās - tiek īstenoti vairāki desmiti Erasmus+ projekti. Kopumā pašvaldības izglītības iestādēs kopš 2014. gada apgūts aptuveni pusotrs miljons eiro, tērējot tos nevis infrastruktūras attīstībai vai iekārtu iegādei, bet cilvēku apmācībai, mobilitātēm.

Lasīt vairāk »

Ludzas pilsētas ģimnāzija pilnveidojas gan vizuāli, gan saturiski

06.03.2020

Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, pirms diviem gadiem vērienīgas vizuālas pārmaiņas piedzīvoja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. korpusa ēka: moderns telpu iekārtojums, dažādi digitālie risinājumi un citi uzlabojumi palīdzēja mācību iestādei skolēnu un pedagogu acīs kļūt vēl pievilcīgākai. Taču skola domā ne tikai par mūsdienīgu mācību vidi, bet arī mācību saturu.

Lasīt vairāk »

Būt iederīgiem un piederīgiem

27.02.2020

Tas, ka Erasmus+ programmā uz ārvalstīm praksē dodas studenti, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, šķiet pašsaprotami, taču Pelču speciālā  internātpamatskola – attīstības centrs bija pirmā šāda veida izglītības iestāde Latvijā, kas pirms trīs gadiem sadūšojās ārzemju praksēs sūtīt savus audzēkņus. Skolas direktore Ināra Oļena neslēpj, ka tā bija liela uzdrīkstēšanās, kas nesusi labus augļus.

Lasīt vairāk »

Starts jaunām iespējām

30.01.2020

“Viena no mūsu skolas vīzijām ir starptautiska izglītība un mācību iestādes internacionalizācija, tādēļ ik gadu piedalāmies Erasmus+ programmas un arī citos projektos. Novērtējam, ka Erasmus+ ir ļoti efektīvs rīks, lai dotu iespēju skolotājiem un skolēniem pilnveidoties, iedvesmoties. Lielisks veids, kā iedrošināt mūsu cilvēkus un celt viņu pašapziņu un motivāciju būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties savas dzīves veidošanā tepat skolā vai arī citu nevalstisko organizāciju darbā,” stāsta Liepājas Raiņa 6. vidusskolas projektu koordinatore Inga Vasermane. Pieredze liecina, ka Erasmus+ projekti bieži vien ir kā atspēriena punkts nākamajām aktivitātēm, jaunu iespēju meklēšanai.

Lasīt vairāk »

Erasmus+ palīdz gūt starptautisku pieredzi

15.01.2020

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija pērn novembrī svinēja savu 25 gadu jubileju. Visus šos gadus skolas direktore bijusi Valentīna Šidlovska – enerģiska, pozitīva un uz skolas un bērnu attīstību orientēta. Ar viņas un visas komandas gādību mācību iestāde no sākumskolas pārtapusi par valsts ģimnāziju, gadu no gada kuplinot arī skolēnu skaitu. 

Lasīt vairāk »