Erasmus+ sporta programmas sadarbības partnerības

 

Erasmus+ sporta sadarbības partnerības

Erasmus+ sporta programmas sadarbības partnerības ar dažādu inovatīvu projektu palīdzību sekmēs sporta lomas palielināšanos ikdienas dzīvē.

Projektu mērķi:

 • veicināt Eiropas sporta organizāciju „tīklošanos”;
 • veidot sadarbību starp sporta attīstībā iesaistītajām organizācijām;
 • veicināt sporta attīstībā iesaistīto organizāciju sinerģiju vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • veicināt sportistu duālās karjeras iespējas;
 • cīnīties pret dopingu, vardarbību, rasismu, neiecietību un rezultātu viltošanu;
 • veicināt sporta pamatu (grassroots) attīstību un palielināt fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē.

Sadarbības formas

Sadarbības partnerību ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

 • „tīklošanās”;
 • labās prakses identifikācija un dalīšanās ar to;
 • attīstīt un ieviest sporta izglītības moduļus/programmas;
 • veicināt sporta un fizisko aktivitāšu vērtības apzināšanos;
 • datu vākšana, konsultācijas;
 • konferenču, semināru un citu informatīvu pasākumu rīkošana;
 • u.c.

Projekta pieteicējs un partneri

 • Projektu var pieteikt bezpeļņas organizācijas, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas;
 • Projektā jāpiedalās vismaz 5 organizācijām no 5 Programmas dalībvalstīm.

Projekta ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem

 

Eiropas sporta nedēļa 2017

 

Eiropas sporta nedēļa 2016 tiek organizēta Erasmus+ sporta programmas ietvaros. Tā ir iniciatīva, ko Eiropas Komisija uzsākusi, lai veicinātu sporta un fiziskās aktivitātes popularizēšanu Eiropas Savienībā.

Eiropas sporta nedēļa 2017 norisināsies no 23. līdz 30. septembrim.


Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/sport/week/.

Projektu konkurss

Projektu konkurss Eiropas Sporta nedēļas 2017 aktivitātēm

 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6. aprīlis (Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika).
 • Sākuma datums projekta aktivitātēm: no 2017. gada 1. novembris
Projekti jāiesniedz on-line EK izpildaģentūrai EACEA.

 

Pamatdokumenti

Pamatdokumenti, kas jāizmanto, rakstot pieteikumu un īstenojot projektu:

Projekta partneru meklēšanas rīks

EK izveidoja projektu partneru meklēšanas rīku: www.sporttool.teamwork.fr

Projektu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji:

 • projekta atbilstība;
 • projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte;
 • projekta komandas kvalitāte un sadarbība;
 • ietekme un rezultātu izplatīšana.

Dalībvalstis

Programmas dalībvalstis ir ES dalībvalstis, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija.

Partnervalstis

Partnervalstis var būt jebkura cita pasaules valsts (tajā skaitā Šveice), kas projektam dod pievienoto vērtību.

Vairāk informācijas