Izsludināta pieteikšanās Turcijas valdības stipendijām

19.01.2021

Turcijas karogs uz pilsetas fona

Latvijas izglītības institūciju absolventi un topošie šī gada absolventi, kuri vēlas studēt bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās Turcijā, aicināti pieteikties Turcijas valdības stipendijām 2021./2022. mācību gadam. Pieteikšanās stipendijai bakalaura un maģistra studijām notiek no 2021. gada 10. janvāra līdz 20. februārim, doktorantūras studijām - 4 reizes 2021. gada laikā.

Lasīt vairāk »

Apvārsnis 2020 projektu īstenotāji vebinārā uzzinās par atskaišu sagatavošanu

19.01.2021

sieviete sez biroja pie datora

2021. gada 28. janvārī ar atkārtojumu 9. februārī platformā Zoom norisināsies vebinārs “Programmas Apvārsnis 2020 projektu īstenotājiem par atskaišu gatavošanu un iesniegšanu portālā”. Pasākumam aicināti pieteikties Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 projektu īstenotāji, lai veiksmīgi sagatavotos projektu atskaišu iesniegšanai. 

Lasīt vairāk »

Ungārijas fonds izsludina pieteikšanos valsts stipendijām

19.01.2021

skats uz Budapeštas pilsētu

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation ir izsludinājis pieteikšanos Ungārijas valsts stipendijām, kas sniedz iespēju ārzemniekiem studēt vai veikt pētniecības darbu Ungārijas augstskolās, kā arī piedalīties vasaras skolas kursos. Apstiprinātiem stipendiātiem mācības ir bezmaksas, kā arī viņi saņem stipendiju, kas sedz dažāda veida izmaksas atkarībā no stipendijas veida.  

Lasīt vairāk »

Notiks Baltijas valstu informatīvs seminārs par Eiropas Pētniecības padomi

18.01.2021

Baltijas jūra vasarā

2021. gada 3. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra, Igaunijas Pētniecības padome un Lietuvas Pētniecības padome kopā ar Eiropas Pētniecības padomi (EPP) organizē virtuālo informācijas dienu “Iepazīt EPP: Baltijas valstu informācijas diena” (“Demystifying ERC: information day in Baltic countries”). Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Eiropas Pētniecības padomes pārstāvjus, iekšējos procesus un vidi.

Lasīt vairāk »

ERA-NET izsludina jaunu ERA-PerMed projektu konkursu personalizētās medicīnas jomā

18.01.2021

sieviete medikis abstrakts vizualis ar medicinas elementiem

Izsludināts Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes ERA-PerMed 2021. gada projektu konkurss ar tēmu “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – klīniskā atbalsta instrumentu izstrāde personalizētās medicīnas ieviešanai” (Multidisciplinary research projects on personalised medicine - development of clinical support tools for personalised medicine implementation). 

Lasīt vairāk »

Projektu iesniedzēji vebinārā varēs uzzināt par Apvārsnis Eiropa pieteikumu plānošanu

18.01.2021

roka uz klaviaraturas blakus gramatas

2021. gada 11. februārī inovāciju un tehnoloģiju uzņēmums EMDESK organizē bezmaksas vienas stundas vebināru “Īss ceļvedis jūsu Apvārsnis Eiropa pieteikumu plānošanai”. Vebināru vadīs pieredzējis projektu vadītājs, kas sniegs informāciju par to, kā sagatavoties jaunās Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa projekta uzsaukumiem. 

Lasīt vairāk »

Klajā laista jauna interaktīva spēle profesiju izzināšanai 1.–6. klašu skolēniem

14.01.2021

ParProf spēles vizuālis

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar psiholoģi, karjeras konsultanti, Vidzemes augstskolas (ViA) docenti Agitu Šmitiņu un SIA “MIDIS” ir izstrādājusi elektroniskā vidē pieejamu spēli 1.-6. klašu skolēniem “Kļūšu par profesionāli” jeb “ParProf.lv”. Spēle ir izstrādāta, lai bērniem sniegtu iespēju izzināt profesiju pasaules dažādību un iepazīt sevi tajā, un tā ir  pieejama tiešsaistē jau kopš 2020. gada nogales. 

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss

12.01.2021

Vējdzirnavas

Atvērts ERA-NET EnerDigit projektu konkurss par digitālo pārveidi pārejai uz zaļo enerģiju. Konkursu organizē Eiropas Komisija sadarbībā ar 24 Eiropas valstīm un Misiju Inovāciju (Mission Innovation) kā globālu iniciatīvu, lai paātrinātu inovācijas tīras enerģijas jomā. 

Lasīt vairāk »

Atvērts EuroNanoMed III 2021. gada projektu konkurss

19.11.2020

EuroNanoMed 3 2021. gada konkurss atverts

2019. gada 16. novembrī izsludināts EuroNanoMed III projekta “Eiropas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekts nanomedicīnā” (European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”) 12. pētniecības projektu konkurss, kurā aicinām pieteikties zinātniskās institūcijas, augtākās izglītības iestādes, medicīnas iestādes un uzņēmumus.

Lasīt vairāk »

Izsludināts Nordplus programmas 2021. gada projektu konkurss

03.11.2020

Izsludināts Nordplus 2021. gada konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2021. gada 1. februārim iesniegt pieteikumus Nordplus programmas 2021. gada konkursā. Paziņojums par projektu konkursu publicēts Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā, kurā ietverti arī paskaidrojumi par izmaiņām projektu īstenošanā Covid-19 pandēmijas laikā. 

Lasīt vairāk »

Atvērts ERA-NET Cofund projektu konkurss par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu

03.11.2020

BiodivRestore konkurss ir atverts

2020. gada 5. oktobrī izsludināts jauns ERA-NET Cofund aktivitātes konkurss BiodivRestore par tēmu “Degradēto ekosistēmu, tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām, un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu ("Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic system), kas norisinās divās kārtās. Projektu ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajā kārtā ir 2020. gada 7. decembris plkst. 16:00 CET (Briseles laiks). 

Lasīt vairāk »

Atklāts pieteikumu konkurss 2021. gada Eiropas Zinātnieku nakts rīkotājiem

15.10.2020

Konkurss Eiropas Zinatnieku nakts 2021 organizetajiem

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikumu konkursu Eiropas Zinātnieku nakts organizatoriem. Zinātniskās organizācijas var iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 12. janvārim. 2021. gada pasākuma plānotais kopējais budžets ir 8 miljoni eiro. 

Lasīt vairāk »

Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus

04.09.2020

Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām. Saistībā ar šo konkursu izsludināšanu Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Erasmus+ programmas 2020. gada vadlīniju papildinājumus.

Lasīt vairāk »

Izsludināta ceturtā atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

20.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Šobrīd atbalsts paredzēts pētījumiem trīs tēmās, bet tuvākajā laikā tēmu loku plānots paplašināt.

Lasīt vairāk »