2020. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ pamatdarbība (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) ?d=2020_KA101_atbalstitie_mobilitates_projekti_ar_adresem.pdf
Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvējiem un personālam:
 • organizācijām ar PIA mobilitātes hartu (KA116)
 • organizācijām bez PIA mobilitātes hartas (KA102)

 

?d=2020_Erasmus_konkursa_rezultati_KA116.pdf

?d=2020_Erasmus_konkursa_rezultati_KA102.pdf

Augstākā izglītība:

 

 • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103)
 • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107)

 

 

?d=2020_KA103_konkursa_rezult_ti.pdf

 

 • EK finansējums ?d=2020_KA107_Konkursa_rezult_ti_EK.pdf
 • VB līdzfinansējums ?d=2020_KA107_Pieskirtais_VB.pdf
Pieaugušo izglītības personālam (KA104)  ?d=Erasmus_konkursa_rezultati_KA104_2020.pdf

 

2019. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ pamatdarbība (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) ?d=2019_KA101_atbalstitie_mobilitates_projekti_ar_adresem.pdf
Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvējiem un personālam:
  • organizācijām ar PIA mobilitātes hartu (KA116)
  • organizācijām bez PIA mobilitātes hartas (KA102)

 

?d=2019_Erasmus_konkursa_rezultati_KA116.pdf

?d=2019_Erasmus_konkursa_rezultat_KA102.pdf

Augstākā izglītība:

 

  • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103)
  • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107)

 

?d=2019_KA103_konkursa_rezult_ti.pdf

 

 • EK finansējums ?d=2019_KA107_Konkursa_rezult_ti_EK.PDF
 • VB līdzfinansējums ?d=2019_KA107_Pieskirtais_VB.PDF
Pieaugušo izglītības personālam (KA104) ?d=Erasmus_konkursu_rezultati_KA104_2019.pdf

 

2018. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ pamatdarbība (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu pedagoģiskajam personālam (KA101)  ?d=rezultati_majaslapai_SE_101_2018.pdf
Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvējiem un personālam:
  • organizācijām ar PIA mobilitātes hartu (KA116)
  • organizācijām bez PIA mobilitātes hartas (KA102)
 

?d=rezultati_majaslapai_VET_116_2018.pdf

?d=rezultati_majaslapai_VET_102_2018.pdf

Augstākā izglītība:
  • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) 
  • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107) 
 

?d=Nr.1_KA103_konkursa_rezult_ti_2018.pdf

 • EK finansējums ?d=Nr.2_2018_KA107_Konkursa_rezult_ti.pdf
 • VB līdzfinansējums ?d=Nr.3_2018_KA107_pieskirtais_VB.PDF
Pieaugušo izglītības personālam (KA104)  ?d=rezultati_majaslapai_AE_104_2018.pdf

 

2017. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ pamatdarbība (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) ?d=rezultati_SE_101.pdf
Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvējiem un personālam:
  • organizācijām ar PIA mobilitātes hartu (KA116)
  • organizācijām bez PIA mobilitātes hartas (KA102)

?d=rezultati_VET_116.pdf

?d=rezultati_VET_102.pdf

Augstākā izglītība:
  • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103)
  • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107)

?d=KA103_konkursa_rezultati_2017_augstaka_izglitiba_Erasmus.pdf

 

 • EK finansējums ?d=KA107_Konkursa_rezultati_2017_mobilitates_Erasmus.PDF
 • VB līdzfinansējums ?d=Call_2017_1_VB_pieskirums.pdf
Pieaugušo izglītības personālam (KA104) 1. pieteikumu kārta: ?d=rezultati_AE_104.pdf
2. pieteikumu kārta: ?d=Rezultati_AE_104_II.pdf


 2016. gada
 konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - Erasmus+ pamatdarbība (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu izglītība ?d=Rezult_ti_skolu_izgl_2016.pdf
Profesionālā izglītība ?d=Profesionala_izglitiba_VET_papildinats_ievietots.pdf

Augstākā izglītība:

 • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103)
 • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107)

 

 ?d=KA103_konkursa_rezult_ti_2016.pdf

 

1. pieteikumu kārta:

 • EK finansējums ?d=KA107_konkursa_rezult_ti_2016.pdf
 • VB līdzfinansējums ?d=Call_2016_2_VB_pieskirums.pdf

2. pieteikumu kārta:

 • EK finansējums ?d=2016_2_KA107_Konkursa_rezult_ti.pdf
 • VB līdzfinansējums ?d=Call_2016_1_VB_pieskirums.pdf
Pieaugušo izglītība ?d=Rezultati_pieauguso_izgl_2016.pdf

 

 2015. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu izglītība ?d=KA101_results_2015_upddd.pdf
Profesionālā izglītība ?d=2015_KA102_mobilit_profesionala.pdf

Augstākā izglītība:

 • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103)
 • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107)
 • Mobilitāte starp programmas valstīm (KA103) ?d=2015_KA103_mobilit_augst_programmas_valstis_07.pdf
 • Mobilitāte starp programmas un partnervalstīm (KA107):
              - 1. pieteikumu kārta –?d=KA107_Konkursa_rezult_ti_1_k_rta_ML.pdf
              - 2. pieteikumu kārta –?d=KA107_Konkursa_rezult_ti_2_k_rta_ML.pdf 
Pieaugušo izglītība ?d=2015_KA104_mobilit_pieauguso.pdf

 

 2014. gada konkursa ietvaros apstiprinātie projektu pieteikumi - (KA1) mācību mobilitātes

 Mobilitātes veids 
Skolu izglītība

Rezultāti_mājas lapai_Skolu_sekt_upd.xls?d=files/free/38/43338/rezult_ti_m_jas_lapai_skolu_sekt_upd.xls

Profesionālā izglītība

Noslēgtie līgumi VET.pdf?d=files/free/38/43338/nosl_gtie_l_gumi_vet.pdf 

Augstākā izglītība

rezultāti_augst_izgl_HE.pdf?d=files/free/38/43338/rezult_ti_augst_izgl_he.pdf

Pieaugušo izglītība ApstiprinatieProjekti_majaslapai_AE.pdf?d=files/free/38/43338/apstiprinatieprojekti_majaslapai_ae.pdf