Comenius skolu divpusējās partnerības

Comenius divpusējās skolu partnerības 

Comenius divpusējās skolu partnerības – divgadīgi projekti starp divām skolām, kur valodas apguves nolūkā skolēnu grupas viesojas viena pie otras. Skolēni kopīgi darbojas skolā un projekta mobilitāšu laikā dzīvo viesģimenēs.

Apmaiņa ilgums: vismaz 10 dienas.
Skolēnu grupas lielums: 10 vai 20 skolēni, kas projekta apmaiņas braucienā piedalās kā viena grupa;
Skolēnu minimālais vecums apmainās laikā: 12 gadi.
Abpusēja klašu apmaiņa ir obligāta.

 

Aktivitātes mērķi:

 • veicināt sadarbību starp skolām Eiropā;
 • palīdzēt skolēniem un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīstīt sociālās prasmes;
 • iepazīt darbu komandā;
 • mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes;
 • iemācīties jaunus  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus;
 • paplašināt skolēnu un pedagogu redzesloku;
 • sekmēt svešvalodu apguvi.
Projektu aktivitātes  
Skolas var izvēlēties jebkādu projekta tematu, kas tām ir interesants un nozīmīgs.

Īstenojamo aktivitāšu piemēri daudzpusējās skolu partnerības projektos:
 • projekta sanāksmes;
 • skolēnu grupu apmaiņa;
 • valodu mācības;
 • pieredzes un labas prakses apmaiņa ar partnerskolām;
 • pētniecības darbu izstrāde;
 • ar projekta aktivitātēm saistītas dokumentācijas izstrāde, publicēšana un izplatīšana;
 • informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana;
 • darbu, zīmējumu un mākslas priekšmetu izstrāde;
 • uzvedumu un izstāžu organizēšana;
 • skolēnu un skolotāju svešvalodu zināšanu uzlabošana pirms mācību brauciena;
 • sadarbība ar līdzīgiem projektiem;
 • dalīšanās pieredzē ar citām iestādēm reģionā;
 • projektā iegūtās pieredzes un rezultātu izplatīšana (valorizācija).
Projekta pieteicējs Projektu var pieteikt juridiskas personas:
 • skolas, kas nodrošina vispārējo, profesionālo un tehnisko izglītību vidusskolas līmenī;
 • iestādes, kas nodrošina mācekļu apmācību.
Pieteicējinstitūcijai:
 • jāatrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī;
 • jābūt iekļautai dalībtiesīgo iestāžu sarakstā
Projekta dalībnieki Projektā piedalās skolēni un skolotāji un/vai skolas personāls.
Projekta pieteikumu iesniegšana Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 21.februāris
Dokumenti un veidlapas Visus projekta pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas

Atlases procedūra  Projektu pieteikumu tehniskās atbilstības vērtēšanu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projektu pieteikumu kvalitatīvā vērtēšana notiek projekta koordinatora valsts Nacionālajā aģentūrā.
Projektu ilgums     2 gadi
Finansējums Projekta finansējumu katra iestāde pieprasa atsevišķi. Finansējumam ir noteikta pamatlikme, kas atkarīga no plānoto mobilitāšu (viena cilvēka viens ārzemju brauciens) skaita.

Min. 12 mobilitātes vienam partnerim – 14 000,00 EUR
Min. 24 mobilitātes vienam partnerim – 21 000,00 EUR

Partnerības apjoms     Partnerībā jāpiedalās tieši 2 institūcijām.
Sadarbības partneru meklēšana Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:
 • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
 • sagatavošanas vizīšu iespējas;
 • VIAA mājas lapā publicētos sadarbības piedāvājumus.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūlijā
Līgumu slēgšanas laiks – 2013.gada augustā
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada 1.augusts
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā ES Mūžizglītības programmā piedalās šādas valstis:

 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis -  Turcija, Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk infromācijas comenius_divpusejas_partneribas_fiche_2013_lv.doc?d=files/free/94/2694/comenius_divpusejas_partneribas_fiche_2013_lv.doc