Informācija Jauniešu garantijas sākotnējās profesionālās izglītības programmu  īstenotājiem – profesionālās izglītības iestādēm 

ES fondu publicitātes vadlīnijas 2014. – 2020. gadam   ?d=ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014_2020_03122015.pdf

ES fondu logotipu ansamblis (krāsains)

    
  • uz balta fona ?d=ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016.jpg[JPG]

ES fondu logotipu ansamblis (melnbalts)

  • uz balta fona ?d=2_logotipu_ansamblis_melnbalts.jpg[JPG]
ES fondu logotipu ansamblis maketētājiem  ?d=LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_BW.eps