Apkopotas jaunākās darba prasmju prognozes

15.12.2010

24 valstis šogad sniedza informāciju Eurydice ziņojumam „Jaunas prasmes jaunām darba vietām”, īstenojot unikālu iespēju apkopot ziņas par jaunākajām tendencēm darba prasmju prognozēšanas attīstībā, novērtējot šo prognožu sasaisti ar izglītības nodrošinājumu.

Lasīt vairāk »

Pieejami jauni uzziņu materiāli

25.10.2010

Eurydice tīkls, kas sniedz informāciju par izglītības sistēmām un izglītības politiku Eiropā, ir publicējis ikgadējo apkopojumu par Eiropas izglītības sistēmu struktūrām, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Turcijas mācību gada un akadēmiskā gada kalendārus.

Lasīt vairāk »

Stereotipi joprojām ir lielākais izaicinājums dzimumu līdztiesībai izglītībā Eiropā

07.06.2010

Eiropas valstīs dzimumu atšķirības pastāv gan studiju virzienu izvēlē, gan mācību rezultātos. Lai gan gandrīz visās Eiropas valstīs ir vai tiek plānota dzimumu līdztiesības politika izglītības jomā, tomēr viens no lielākajiem šķēršļiem joprojām ir stereotipi par dzimumu lomām – šāds ir galvenais secinājums šodien, 7. jūnijā, publiskotajā Eiropas Komisijas ziņojumā.

Lasīt vairāk »

Pieejams ziņojums par mākslas izglītību Eiropas obligātās izglītības skolās

20.05.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra nodrošinājusi tulkojumu ziņojumam, ko pagājuša gada rudenī publicēja Eiropas Komisija. Ziņojums sniedz detalizētu informāciju par mākslas izglītības mērķiem un uzdevumiem, tās organizāciju, ārpusstundu aktivitāšu nodrošinājumu, kā arī iniciatīvām mākslas izglītības pilnveidei obligātās izglītības skolās. Ziņojumā ir iekļauta informācija arī par skolēnu vērtēšanu un mākslas priekšmetu skolotāju izglītību.

Lasīt vairāk »

Aptauja par droša interneta tiešsaisti Eiropas skolās

22.04.2010

Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm tikai Latvijas, Bulgārijas un Kipras izglītības sistēmā drošība interneta tiešsaistē ir vienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) priekšmeta programmas sastāvdaļa, savukārt citās valstīs šis jautājums tiek aplūkots vairākos mācību priekšmetos. Tas secināts Eiropas izglītības sistēmu un politikas informācijas tīkla Eurydice veiktajā aptaujā 30 Eiropas valstīs.

Lasīt vairāk »

Augstākajā izglītībā turpinās modernizāciju

15.03.2010

Ziņojums, ar kuru nākusi klajā Eiropas Komisija, liecina, ka pēdējā desmitgadē, kurā uzsākta par “Boloņas procesu” nosauktā reformu plāna īstenošana, Eiropas valstis joprojām saskaras ar izaicinājumiem augstākās izglītības modernizācijā.

Lasīt vairāk »