Jauns Eurydice ziņojums par izglītību un apmācību "Eiropa 2020" stratēģijā

16.12.2013

Eurydice tīkls ir publicējis jaunu ziņojumu: „Izglītība un apmācība Eiropā 2020 - ES dalībvalstu pasākumi” (Education and Training in Europe 2020 – Responses from the EU Member States). Ziņojums sniedz salīdzinošu analīzi par valstu veikumu izglītībā stratēģijas „Eiropa 2020” prioritāšu kontekstā.

Lasīt vairāk »

Publicēta informācija par Eiropas valstu 2012. un 2013. gada izglītības budžetiem

10.12.2013

Investīcijas izglītībā ir prioritāra joma stratēģijā „Eiropa 2020”. Tomēr, ņemot vērā, ka jaunākā informācija par Eiropas valstu ieguldījumiem izglītībā bieži vien nav pieejama, ir grūti iegūt pārskatāmu priekšstatu un diskutēt par šo tematu, un precīzi nosaukt faktorus, kas izskaidro izmaiņas izglītības investīcijās, kā arī analizēt valstu jaunākās veiktās reformas šo valstu izglītības budžeta ietvaros.

Lasīt vairāk »

Ziņojums par sporta izglītību Eiropā tagad pieejams arī latviski

08.11.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras VIAA mājas lapā latviešu valodā publicēts Eurydice tīkla ziņojums „Sporta izglītība un fiziskās aktivitātes Eiropas skolās”, kas uzskatāms par Eiropas Komisijas pirmo mēģinājumu apzināt situāciju sporta izglītības jomā Eiropā.

Lasīt vairāk »

Kādi ir galvenie izglītošanās ceļi Eiropas valstīs?

28.10.2013

Sākumskola Nīderlandē un Īrijā sākas, kad bērns ir sasniedzis 4 gadu vecumu, un turpinās līdz bērns kļūst 12 gadus vecs. Grieķija nesen ir veikusi izmaiņas vidējās un pēcvidējās izglītības pakāpju struktūrā. Kā šobrīd izglītība ir strukturēta Eiropas valstīs? Kā tās var salīdzināt? 

Lasīt vairāk »

Cik daudz par savu darbu pelna skolotāji? Cik daudz par studijām maksā studenti?

08.10.2013

Divi ik gadus atjaunojamie Eurydice ziņojumi, kas publicēti 4.oktobrī, sniegs skaidru un vienkāršu atbildi uz šiem jautājumiem, līdztekus nodrošinot plašu salīdzināmu pārskatu par situāciju visā Eiropā.

Lasīt vairāk »

Eurydice tīkls ir publicējis pārskatu par akadēmiskā personāla mobilitāti Eiropā

02.10.2013

Augstākajā izglītībā aizvien vairāk diskutē par studiju procesa internacionalizāciju, un pieaug interese ne tikai par studentu, bet arī par pasniedzēju mobilitāti. Visticamāk, šī interese palielināsies tuvākajos mēnešos, jo Eiropas Komisijas jaunā Erasmus+ programma, kas 2014. gadā uzsāks savu darbību, sola lielākas iespējas un finansējumu augstākās izglītības personālam pilnveidoties un strādāt citās valstīs.

Lasīt vairāk »

Eiropas Komisijas ziņojums par augstākās izglītības modernizāciju lasāms latviešu valodā

25.07.2013

Latviešu valodā ir iztulkots un interesentiem elektroniski pieejams Eiropas Komisijas ziņojums „Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: finansēšana un sociālais aspekts” (Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension).

Lasīt vairāk »

Eurydice: jaunajiem pedagogiem trūkst stažēšanās programmu

30.05.2013

Pusē Eiropas valstu, tai skaitā Latvijā, jaunajiem skolotājiem karjeras sākumposmā netiek nodrošinātas stažēšanās jeb darbā ievadīšanas programmas, secināts Eurydice pētījumā par skolotāju un skolu vadītāju darba apstākļiem 32 valstīs. Būtiskas atšķirības vērojamas ne tikai piemaksu sistēmā, bet arī kompetencēs, kas nepieciešamas pedagogiem.

Lasīt vairāk »