Studiju maksa un stipendijas Eiropas valstīs joprojām krasi atšķiras

31.10.2014

Studiju maksas, stipendijas un aizdevumi Eiropas valstīs joprojām ļoti atšķiras, secināts Eiropas Komisijas izglītības informācijas tīkla Eurydice jaunākajā ziņojumā. Kamēr Latvijā ir salīdzinoši augsta studiju maksa, citviet par izglītību maksā tikai studenti, kas nespēj nokārtot akadēmiskās saistības.

Lasīt vairāk »

2014./2015. mācību un akadēmiskā gada kalendāri Eiropas valstīs

22.10.2014

Eiropas izglītības sistēmu informācijas tīkls Eurydice publicējis Eiropas valstu mācību gada un akadēmiskā gada kalendārus. 

Lasīt vairāk »

Eurydice: Eiropā lēnām tiek celtas skolotāju algas

17.10.2014

2013./2014. mācību gadā 16 Eiropas valstīs skolotāju algas paaugstinātas, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu. Lai gan Latvija ir starp valstīm, kurās reģistrēts neliels - zem 5% - pieaugums laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam, vienīgā Austrumeiropas valsts, kurā skolotāju algas palielinājušās tieši 2013./2014.m.g. laikā, ir Igaunija, secināts Eurydice ziņojumā.

Lasīt vairāk »

Skolu finansēšana Eiropā: publiskā finansējuma mehānismi, metodes un kritēriji

30.07.2014

Izdevumi izglītības personālam Eiropas Savienības (ES) valstīs veido vairāk kā 70% no kopējiem ikgadējiem izdevumiem izglītībai, tie arī sastāda lielāko daļu no izdevumiem publiskajām skolām Eiropā. Šis ir tikai viens no Eiropas izglītības sistēmu un politikas informācijas tīkla Eurydice ziņojuma par skolu finansēšanu Eiropā secinājumiem, kas sniedz vielu diskusijai par efektīvu un taisnīgu resursu sadali.

Lasīt vairāk »

Eurydice: pieprasījums pēc vietām bērnudārzos turpinās pārsniegt piedāvājumu

10.07.2014

Tikai astoņas Eiropas valstis juridiski garantē bērnam tiesības uz vietu bērnudārzā drīz pēc tā dzimšanas, un gandrīz visā Eiropā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, secināts Eurydice pētījumā „Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014”. Maksa par pirmsskolas izglītību būtiski atšķiras, turklāt tikai pāris valstīs, tai skaitā Latvijā, ir vadlīnijas, kas palīdz darbā ar bērniem.

Lasīt vairāk »

Daudzās Eiropas valstīs augstāko izglītību neļauj pilnveidot informācijas robi

28.05.2014

Eurydice tīkla ziņojums rāda, ka informācija, kas Eiropas valstīs tiek apkopota par augstāko izglītību, netiek pietiekoši izmantota, lai pilnveidotu augstākās izglītības iestāžu kvalitāti un studiju iespējas.

Lasīt vairāk »

Pārskats par akadēmiskā personāla mobilitāti Eiropā publicēts latviešu valodā

28.04.2014

Iztulkotajā ziņojumā īsi raksturotas Eiropas valstu nacionālās, divpusējās un reģionālās programmas un pasākumi personāla mobilitātei (bet ne Eiropas Komisijas izveidotās programmas) un secināts, ka valstis reti veic mobilitātes programmu ietekmes uz augstāko izglītību uzraudzību.

Lasīt vairāk »

Eurydice pētījums: efektīvāk jāveicina studijas un prakse ārzemēs

15.01.2014

Informācija un atbalsts, svešvalodu mācīšana, stipendiju un kredītu pārnese, studiju rezultātu atzīšana un mobilitātes atbalsts studentiem no nelabvēlīgas sociāli-ekonomiskās vides ir nozīmīgākie faktori, kas nosaka jauniešu motivāciju un spēju mācīties vai praktizēties ārzemēs, secināts Eurydice jaunākajā pētījumā. Izrādās - šie faktori Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs būtiski atšķiras un nevienai nav spīdoši rezultāti visos mobilitātes vides uzlabošanas pasākumos.

Lasīt vairāk »