Publicēts Eurydice ziņojums par svešvalodu apguvi Eiropas skolās

30.12.2016

Eurydice ziņojumā sniegts salīdzinošs pārskats par Eiropas skolu valsts pārbaudes darbiem, kuros vērtētas vidējās izglītības pirmā un otrā posma skolēnu valodu kompetences.

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās

29.12.2016

Eurydice ziņojumu sēriju papildinājis latviešu valodā iztulkots pirmreizējs un apjomīgs ziņojums par uzņēmējdarbības izglītību Eiropas skolās (vispārizglītojošās ISCED 1-3 programmās un skolas vidē organizētā sākotnējā PIA).

Lasīt vairāk »

Publicēts atjaunots ziņojums par Eiropas skolotāju un skolu direktoru algām

11.10.2016

Eurydice ziņojums „Skolotāju un skolu direktoru alga un piemaksas Eiropā – 2015./16.” sniedz salīdzinošu pārskatu par minimālo un maksimālo likumīgo algu skolotājiem un skolu direktoriem, kā arī apskata izmaiņas skolotāju pamatalgā pēdējā gada laikā un skolotāju pirktspējas rādītāja izmaiņas kopš 2009. gada.

Lasīt vairāk »

Publicēti ziņojumi par vispārējās izglītības sistēmu struktūru un izglītības ilgumu Eiropā

30.09.2016

Eurydice tīkls publicējis divas atjaunotas publikācijas par Eiropas izglītības sistēmu struktūru un obligātās izglītības ilgumu Eiropā. 

Lasīt vairāk »

Publicēti Eiropas skolu mācību gada un augstskolu akadēmiskā gada kalendāri 2016/17

09.09.2016

Eurydice tīkls šonedēļ ir publicējis divas gadskārtējas publikācijas – skolu mācību gada un augstskolu akadēmiskā gada kalendārus 37 Eiropas valstīs.

Lasīt vairāk »

Pieejams īsais apskats par augstākās izglītības modernizāciju

30.06.2016

Eurydice īso apskatu sērijā nācis klāt latviešu valodā iztulkots apskats par augstākās izglītības modernizāciju Eiropā, kas kodolīgi izskaidro svarīgākos aspektus par studiju pieejamību, studentu piesaistīšanu un nodarbināmību. Šie aspekti ir aplūkoti no studentu skatpunkta kā vienota un savstarpēji saistīta politikas tēma.

Lasīt vairāk »

Eurydice ziņojumā analizē mācību stundu slodzi Eiropā

10.06.2016

Publicēts jauns Eurydice ziņojums par mācību stundu slodzi, kurā apskata situāciju 42 izglītības sistēmās Eiropā.

Lasīt vairāk »

Pārskats par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā publicēts latviešu valodā

03.06.2016

Eurydice īso apskatu sērijā latviešu valodā tulkots apskats par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā, kas kodolīgi izskaidro svarīgākos aspektus lielajā tematiskajā ziņojumā, proti, publikācijā „Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi” (2014). 

Lasīt vairāk »