Eurydice ziņojumos analizē izglītības sistēmu struktūru un obligāto izglītību Eiropā

19.12.2017

Kā tiek organizēta pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšana Eiropas valstīs? Cik gados bērni uzsāk mācības? Cik ilgi jāmācās katrā no izglītības posmiem? Kādas ir atšķirības mācību programmās? Šie ir daži no jautājumiem, kas atspoguļoti Eurydice tīkla ziņojumā "Eiropas izglītības sistēmu struktūra". Publikācija raksturo izglītības sistēmas organizāciju Eiropas valstīs, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai 2017./18. mācību un akadēmiskajā gadā.

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice ziņojums par pilsonisko izglītību Eiropas skolās

15.12.2017

Pēdējos gados pilsoniskās izglītības veicināšanai ir pievērsta liela uzmanība, jo palielinās draudi tādām pamatvērtībām kā miers, vienlīdzība un cilvēktiesības Eiropā. Vairākas valstis šajās jomās veic izmaiņas savās izglītības politikās. Par šo tematiku izdots Eurydice ziņojums “Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās”. 

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice īss apskats ar galvenajiem datiem par valodu mācīšanu Eiropas skolās

27.10.2017

Publicēts īss apskats angļu valodā par iepriekš izdotu Eurydice ziņojumu “Pamatdati par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās – 2017”, kurā apkopota visaptveroša informācija par valodu mācīšanu Eiropas skolās 2017. gadā.

Lasīt vairāk »

Iespēja piedalīties vebinārā par augstākās izglītības modernizāciju Eiropā

27.10.2017

Publicēts īss apskats jūnijā publiskotajam Eurydice ziņojumam “Augstākās izglītības modernizācija Eiropā: akadēmiskais personāls – 2017”, kā arī 24. novembrī interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes vebinārā, kurā iepazīstinās ar īsā apskata detalizētāku informāciju.

Lasīt vairāk »

Publicēts tulkots Eurydice ziņojums “Maksa par augstāko izglītību un finansiālais atbalsts”

26.10.2017

Publicēts 2016. gadā izdotā Eurydice ziņojuma "National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17" tulkojums latviešu valodā. Ziņojumā ietverta informācija par mācību maksu, kā arī stipendiju un aizdevumu saņemšanas iespējām pirmā un otrā līmeņa pilna laika studentiem valsts finansētās augstākās izglītības iestādēs. 

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice "Mobilitātes progresa ziņojums – pārskats par augstāko izglītību"

26.10.2017

Izdots Eurydice "Mobilitātes progresa ziņojums - pārskats par augstāko izglītību", kurā aprakstīti izvirzītajās pārraudzības jomās novērstie šķēršļi, kas kavē izglītības ieguvēju mobilitāti un sasniegtie rezultāti, kas veicina šī procesa attīstību.

Lasīt vairāk »

Atpakaļ uz skolu: Eurydice publicē jaunā mācību un akadēmiskā gada kalendārus

11.09.2017

Vasara ir beigusies, skolēni un studenti ir atgriezušies skolā. 1.septembrī skolas solā atgriezās lielākā daļa Eurydice tīkla Eiropas skolu skolēnu, bet dažās valstīs skolēni un skolotāji ir atgriezušies ierastajā mācību ritmā jau pirms vairākām nedēļām. 

Lasīt vairāk »

Publicēts augstākās izglītības modernizācijai veltīts Eurydice ziņojums par akadēmisko personālu

14.07.2017

Pēdējos gados augstākās izglītības sektors visā Eiropā piedzīvo dziļas pārmaiņas. Tās saistītas ar studentu skaita izmaiņām un strukturālām pārmaiņām, tādām kā jauni augstākās izglītības finansēšanas veidi un jaunas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Pārmaiņas skar arī akadēmisko personālu – tā pienākums ir ne tikai mācīt studentus, bet arī veikt pētniecību un rast atbildes uz sabiedrības pieaugošajām vajadzībām. Pieaug konkurence starp akadēmisko amatu pretendentiem, bet sociālās garantijas nebūt nepalielinās.

Lasīt vairāk »