Eurydice publicē ziņojumus par jaunā mācību un akadēmiskā gada plānošanu

10.09.2018

Eurydice publicē ziņojumus par mācību un akadēmiskā gada plānojumu 2018./2019. mācību gadam. Ziņojumos ir sniegta informācija par mācību gada organizēšanu pamata un vispārējā vidējā izglītībā, kā arī augstākajā izglītībā dažādās Eiropas valstīs.

Lasīt vairāk »

Publicēts galveno faktu buklets par skolotāja profesiju Eiropā latviešu valodā

05.09.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts tulkots Eurydice galveno faktu buklets latviešu valodā “Skolotāja profesija Eiropā: darba gaitu uzsākšana, izaugsme un atbalsts”, kurā kodolīgā veidā sniegta informācija par skolotāja darba gaitu uzsākšanu, izaugsmi un atbalstu.

Lasīt vairāk »

Pieejams Eurydice ziņojuma īss apskats latviešu valodā par valodu mācīšanu Eiropas skolās

05.09.2018

No 2018. gada septembra Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā ir pieejams iepriekš izdota Eurydice ziņojuma “Pamatdati par svešvalodu mācīšanu Eiropas skolās – 2017” īss apskats latviešu valodā, kurā apkopota informācija par svešvalodu apguvi Eiropā skolēnu vidū.

Lasīt vairāk »

Eurydice publicētais ziņojums parāda pēdējo gadu izmaiņas Eiropas augstākajā izglītībā

18.06.2018

Tapis jauns Boloņas procesa īstenošanas ziņojums "Eiropas augstākās izglītības telpa 2018", kurā ir apkopota informācija par augstāko izglītību Eiropā un tās izmaiņām pēdējo gadu laikā, aptverot dažādus ar augstākās izglītības attīstību saistītos jautājumus.  

Lasīt vairāk »

Eurydice ziņojums analizē skolotāja profesijas pieprasījumu un attīstības tendences Eiropā

28.02.2018

Eiropas izglītības sistēmu un politikas informācijas tīkla Eurydice publicētajā ziņojumā “Skolotāja profesija Eiropā: darba gaitu uzsākšana, izaugsme un atbalsts” apkopota informācija par dažādu skolotāja profesijas aspektu analīzi, kas dod iespēju izglītības politikas veidotājiem izmantot to, lai pēc iespējas efektīvāk atbalstītu skolotājus, veicinātu viņu profesionalitāti un celtu profesijas prestižu.

Lasīt vairāk »