Pieejams Eurydice ziņojums latviešu valodā par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā

10.03.2020

Publicēts 2019. gadā izdotā Eurydice ziņojuma “Pamatdati par bērnu agrīno izglītību un aprūpi Eiropā” (Early Childhood Education and Care in Europe) tulkojums latviešu valodā, kurā sniegti rādītāji par galvenajām izglītības pārvaldības jomām, personālu, vadlīnijām, kā arī novērtēšanu un monitoringu.

Lasīt vairāk »

Publicēts Eurydice ziņojums par mobilitātes progresu augstākajā izglītībā

05.02.2020

2020. gada janvārī ir publicēts Eurydice ziņojuma “Mobilitātes rezultātu apkopojums: augstākās izglītības ziņojums - 2018/19” (“Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19”) otrais izdevums, kas atspoguļo visus reālos apstākļus un sistēmas problēmas, kuras traucē jauniešu mobilitātes īstenošanai. Ar šo pētījumu cenšas novērst šķēršļus, kas kavē izglītības ieguvēju mobilitāti, un veicināt šī procesa attīstību.

Lasīt vairāk »