Eurydice tīkla publikācijas 1999.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

Organization of Higher Education Structures in Europe Augstākas izglītības struktūru organizācija Eiropā

 

Ziņojumā ietverti augstākās izglītības struktūru attēli, kas raksturo augstākās izglītības organizāciju 29 Eiropas valstīs. Aprakstīti nosacījumi, kas ļauj studēt augstākajā izglītībā un studiju ilgums. Iestāžu nosaukumi un piešķirtās kvalifikācijas sniegtas arī nacionālajās valodās.