Eurydice tīkla publikācijas 2001.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

 

ICT@Europe.edu: Information and Communication Technology in European Education Systems

ICT@Europe.edu: Informācijas un saziņas tehnoloģijas Eiropas izglītības sistēmās

 

Apskats par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu 30 Eiropas valstu izglītības sistēmās. Apskata veidošanu iniciējusi EP prezidējoša valsts Zviedrija un tā rezultāti prezentēti Eiropas izglītības ministru konferencē Rīgā 2001. gadā. Sniegts pārskats par valstu politiku IKT ieviešanai skolās, augstākajā izglītībā un skolotāju sākotnējās sagatavošanas un tālākizglītības programmās. 188 lpp.

 

 

National actions to implement Lifelong Learning in Europe

Eiropas valstu pasākumi mūžizglītības ieviešanai

 

Apskatā skarts kompleksais jautājums par mūžizglītības definīcijām Eiropas valstīs un starptautiskā kontekstā, kā arī mūžizglītības jēdziena attīstība pēdējos gados. Galvenās mūžizglītības stratēģijas, ko ieviesušās Eiropas valstis, arī tiek apskatītas ziņojumā. Dokuments tapis Eurydice sadarbojoties ar Eiropas profesionālās izglītības attīstības centru Cedefop. 154 lpp.

 

Foreign language teaching in schools in Europe

Svešvalodu mācīšana Eiropas skolās

 

Ziņojums raksturo kā skolās ir organizēta svešvalodu mācīšana 29 Eiropas valstīs. Tiek aplūkota skolotāju sagatavošana, izglītības programmu saturs, atbalsta pasākumi etnisko minoritāšu valodām skolās un Eiropas Kopienas centralizētie pasākumi valodu mācīšanas jomā. 373 lpp.