Eurydice tīkla publikācijas 2006.gadā

 Publikācijas nosaukums oriģinālvalodāPublikācijas nosaukums latviskiAnotācijaSaite

Science Teaching in Schools in Europe. Policies and Research Dabas zinātņu mācīšana Eiropas skolās. Rīcībpolitika un izpēte Ziņojuma pirmo daļu veido salīdzinošs pārskats par 30 Eiropas valstu prasībām un oficiālajām rekomendācijām attiecībā uz dabas zinātņu mācīšanu. Pārskats par galvenajiem secinājumiem dabas zinātņu mācīšanas izpētē veido ziņojuma otro daļu. 92 lpp.

Pointers to active citizenship in education policies Aktīvas pilsoniskās nostājas mācīšanas un veicināšanas rādītāji izglītības politikā

 

Šis 4 lappušu informatīvais biļetens sērijā „Eurydice īsumā” ir veltīts aktīvas pilsoniskas nostājas mācīšanas un veicināšanas tematam un galvenajiem secinājumiem, kas veikti Eurydice 2005. gadā publicētajā salīdzinošajā apskatā „Pilsoniskā izglītība Eiropas skolās”. 4 lpp.

 

 

Quality Assurance in Teacher Education in Europe Pedagogu izglītības kvalitātes vērtēšana Eiropā Ziņojumā sniegts pārskats par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāju pedagoģisko pamatstudiju un tālākizglītības iestāžu un programmu kvalitātes vērtēšanas un akreditācijas procesiem. 92 lpp.  

 

Content and Language Integrated Learning

(CLIL) at School in Europe

 

Integrētā satura un valodas apmācība (ISVA) Eiropas skolās

 

Atbilstoši integrētajai satura un valodas apmācībai (ISVA) daži mācību programmas priekšmeti (ārpus svešvalodas stundām) tiek mācīti citā valodā, kas atšķiras no skolā izmantotās vairākummācību valodas. Publikācija apskata ISVA pamata un vidējās izglītības pakāpēs. 78 lpp.