Saņemti projektu pieteikumi Eiropas Sociālā fonda atbalstam pieaugušo tālākizglītībai

26.09.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) atklātā konkursā ir saņēmusi 111 projektu pieteikumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs".

Lasīt vairāk »

Izsludina projektu konkursu Eiropas Sociālā fonda atbalstam akadēmiskā personāla un skolotāju kompetenču paaugstināšanai

01.09.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina atklātu konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģiju (IT) kompetenču paaugstināšanai".

Lasīt vairāk »

ESF nacionālās programmas ietvaros izstrādās un ieviesīs mūžizglītības stratēģiju

01.08.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) sāk līgumu parakstīšanu ar septiņu projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana" īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Noslēgts līgums par ESF nacionālās programmas īstenošanu mācību kvalitātes uzlabošanai vidējā izglītībā

21.07.2005

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir noslēgušas trīspušu līgumu ar Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC) par Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā" projekta īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Informē par Eiropas Sociālā fonda līdzekļu apgūšanas iespējām tālākizglītībā

07.07.2005

Šodien Rīgā, Kara muzējā plkst. 11.00 Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) rīko bezmaksas informatīvu semināru par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu apgūšanas iespējām atklātajā projektu konkursā aktivitātē „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.4.2.).

Lasīt vairāk »

Izsludina projektu konkursu Eiropas Sociālā fonda atbalstam tālākizglītības iespēju paplašināšanu

01.07.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina atklātu konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs" (3.2.4.2.).

Lasīt vairāk »

Slēdz līgumus ar ESF līdzfinansētu profesionālās orientācijas projektu īstenotājiem izglītības iestādēs

15.06.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) uzsāk līgumu slēgšanu ar apstiprināto projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" projektu īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Slēdz līgumus par ESF līdzfinansētu projektu īstenošanu izglītībā

13.06.2005

Šodien Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) sāk līgumu slēgšanu ar apstiprināto projektu pieteicējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā" projektu īstenošanu.

Lasīt vairāk »