Īstenos 83 Leonardo da Vinci mobilitātes projektus

01.06.2009

Noslēdzoties 2009. gada mobilitātes projektu iesniegumu izvērtēšanai, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 83 projektus Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā ar kopējo finansējumu 1 204 168 EUR. Projektu ietvaros praksi vai starptautisku pieredzi iegūs 419 dalībnieku.

Lasīt vairāk »

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

01.06.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 9. aprīlī, izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" (1.2.2.4.2.).

Lasīt vairāk »

Parakstītas pirmās 9 vienošanās ERAF aktivitātē par dabaszinātņu kabinetu modernizēšanu

12.05.2009

11. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) parakstītas pirmās deviņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" (3.1.3.1.). Tas nozīmē, ka jau tuvākajā laikā deviņās vidusskolās sāksies remontdarbi un aprīkojuma iegāde, izveidojot mūsdienīgus un jaunajiem izglītības standartiem atbilstošus ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetus.

Lasīt vairāk »

Parakstīs pirmās vienošanās ERAF aktivitātē par dabaszinātņu kabinetu modernizēšanu

07.05.2009

Pirmdien, 11. maijā, pulksten 12:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, 4. stāvā, tiks parakstītas pirmās vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" (3.1.3.1.).

Lasīt vairāk »

Par Eiropas Sociālā fonda finansējumu zinātnes projektiem – liela interese

05.05.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (1.1.1.2.) saņēmusi 154 projektus. Projektu vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, apstiprinājusi 25 projektus, tomēr no tiem - tikai četri pilnībā atbilst visiem kritērijiem, 21 projektā jāveic uzlabojumi.

Lasīt vairāk »

Pieaudzis projektu iesniegumu skaits Leonardo da Vinci programmā

31.03.2009

Noslēdzoties 2009. gada projektu iesniegumu konkursam Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēmusi par ceturtdaļu vairāk projektu nekā pērn. Šogad VIAA ir iesniegti par 46 mobilitātes projektiem un par diviem partnerības projektiem vairāk nekā pirms gada. Savukārt nemainīgs palicis iesniegto inovāciju pārneses projektu iesniegumu skaits.

Lasīt vairāk »

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums profesionālās izglītības attīstībai

03.03.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 3. martā, izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (1.2.1.1.3.).

Lasīt vairāk »

Jaunie ESF projekti – skolēnu zināšanu kvalitātei un pedagogu atbalstam

07.01.2009

Pilnveidot mācību saturu un apguves kvalitāti, kā arī sniegt metodisku atbalstu pedagogiem - tāds virsuzdevums ir diviem projektiem, ko tuvāko gadu laikā īstenos visā Latvijā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem.

Lasīt vairāk »