Mājoklis

Vēlams jau pirms došanās uz ārzemēm atrast sev mājokli, jo ir valstis, kur to atrast ir sarežģīti. Informāciju par mājokļa atrašanu meklējiet valstu aprakstos šī ceļveža daļā Valstu katalogs.

Nauda/iztikas minimums

Dodoties uz ārzemēm, noteikti nepieciešami naudas līdzekļi gan paredzētiem, gan neparedzētiem izdevumiem. Ir valstis, kurās jau iebraucot ir jāuzrāda noteikta naudas summa. Nepietiekami finansiālie līdzekļi var radīt nevajadzīgus un nepatīkamus sarežģījumus. Nepieciešamības gadījumā ir pieejams arī ātrais pārskaitījums caur Western Union vai kādu no Latvijas bankām. Plašāku informāciju atradīsiet Valstu katalogā.

  • Nekad visu naudu neglabājiet vienā vietā!

Valodas un kultūra

Ne vienmēr varēsiet iedzīvoties svešā vidē uzreiz un pierast pie citas valsts kultūras. Valodas zināšanas ir viens no nosacījumiem, lai ātrāk varētu iejusties jaunajā valstī. Vēlams, lai Jums būtu vismaz pamatzināšanas tās valsts valodā, uz kuru dodaties. Noskaidrojiet vai valodu var apgūt intensīvajos kursos Latvijā. Dažkārt šādus kursus piedāvā iziet augstskolā, kurā esat izvēlējies studēt. Par to, kādā valodā ir iespējams studēt un vai tiek piedāvāti sagatavošanās kursi, lasiet Valstu katalogā.

Personas veselības un dzīvības apdrošināšana

Atrodoties ārzemēs, pastāv iespējamība saskarties ar nepatīkamām situācijām — saslimt, iekļūt ceļa satiksmes negadījumā vai pat zaudēt dzīvību. Tāpēc pirms došanās ārpus Latvijas ir ļoti svarīgi apdrošināt veselību un dzīvību, paredzot arī personas repatriēšanu uz mītnes zemi smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Pēc pievienošanās ES, visi Latvijas iedzīvotāji, uzturoties kādā no ES valstīm (kā arī Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Šveicē), var saņemt tādu pašu valsts garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību un par tādu pašu samaksu, kādā tā tiek nodrošināta šīs valsts iedzīvotājiem, uzrādot Nacionālā veselības dienesta izsniegto Eiropas veselības apdrošināšanas karti — EVAK. EVAK ir vienots dokumenta standarts visā ES un katra valsts to aizpilda savā nacionālajā valodā. EVAK darbojas visās ES un EEZ valstīs.

EVAK tiek izsniegta, ja iedzīvotājs brauc tūrisma, komandējuma vai darījumu braucienā vai - ja dodas meklēt darbu, strādāt, studēt vai mācību praksē un tādējādi īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) uzturas kādā no dalībvalstīm.

EVAK var saņemt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir piešķirts personas kods. EVAK tiek izsniegta bez maksas un tās derīguma termiņš ir trīs gadi. Pēc EVAK derīguma termiņa beigām jaunas EVAK saņemšana ir bez maksas. 

 Atceries

  • Pirms medicīniskās palīdzības saņemšanas ārstniecības iestādē noskaidro, vai tajā tiek akceptēta EVAK. Ja apdrošināšanas karti akceptē, tad uzrādot to, par neatliekamo vai nepieciešamo palīdzību nav jāmaksā — par to savstarpēji norēķinās valstis.
  • Ja attiecīgajā valstī noteiktas pacienta iemaksas, kā, piemēram, Latvijā, Norvēģijā, Somijā un citur, tad tās ir jāmaksā pašam un šie izdevumi atlīdzināti netiek.
  • Atsevišķās valstīs (Beļģijā, Francijā, Luksemburgā) par visu sniegto medicīnisko palīdzību būs jānorēķinās ārstniecības iestādē, bet pēc tam attiecīgās valsts atbildīgai institūcijai būs jāprasa atlīdzināt iztērēto summu.
  • EVAK nesedz pacienta iemaksas, ja tādas attiecīgajā valstī ir noteiktas, un repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Šim nolūkam jāiegādājas brīvprātīgās veselības apdrošināšanas polise. To var iegādāties jebkurā apdrošināšanas sabiedrībā.
  • Ja nav iegādāta EVAK, bet ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, tad vispirms jāinformē ārstniecības iestāde par to, ka esi no ES un jājautā vai šī iestāde sniedz valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Ja ārstēšanās izdevumi jāsedz pašam, tad visi maksājumu apliecinošie dokumenti, uz kuriem ir pacienta vārds, uzvārds un personas kods, jāsaglabā. Viena gada laikā pēc ārstniecības pakalpojuma saņemšanas jāsazinās ar Nacionālo veselības dienestu un jāuzraksta iesniegums, kas jāiesniedz kopā ar ārstēšanās izdevumu apstiprinošiem dokumentiem un ārsta izsniegto medicīnisko slēdzienu. Nacionālais veselības dienests sazināsies ar attiecīgo valsti un pēc tam atlīdzinās izdevumus tādā apmērā, kādu noteiks valsts, kurā saņemta veselības aprūpe. Ārstēšanās izdevumu atmaksāšana attiecas tikai uz neatliekamās vai nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanu.
  • Pieteikties EVAK var personīgi NVD centrālajā birojā vai teritoriālajās nodaļās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Karti izsniedz tajā pašā dienā, kad tiek iesniegta aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa. Piereģistrēties EVAK iespējams arī elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot iesniegumu pa pastu. Šajos gadījumos EVAK karte tiek nosūtīta ar ierakstītu vēstuli uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

Ir pieejama arī EVAK mobilā aplikācija "European Health Insurance Card", kas dod iespēju uzzināt par EVAK un tās saņemšanas iespējām, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņu numuriem citās Eiropas valstīs. Aplikācija pieejama 25 valodās. Lejupielādēt aplikāciju "European Health Insurance Card".

Noderīga informācija drošai ceļošanai pieejama arī aplikācijā "Ceļo droši" - ceļojumu plānotājs, ieteikumi ceļotājiem, informācija par riskiem un kontakti, kur vērsties ārkārtas gadījumā, kā arī konsulārais reģistrs. Lejupielādēt aplikāciju "Ceļo droši".