Notiks seminārs „Karjeras vadības prasmju attīstīšanas un uzņēmības veicināšana augstskolās”

16.01.2012

Šī gada 17.februārī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē pieredzes apmaiņas semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšanas un uzņēmības veicināšana augstskolās” koledžu un augstskolu studentu karjeras centru darbiniekiem un studentu karjeras atbalstā iesaistītajam personālam.

Seminārā tiek plānots apmainīties ar informāciju par dažāda veida pasākumiem studentu atbalstam: augstskolu absolventu nodarbināmības sekmēšana, studentu uzņēmības veicināšana un karjeras atbalsta pieejamība koledžās un augstskolās.

Seminārā savā pieredzē dalīsies:

  • Karjeras attīstības atbalsta politikas nostādnes Latvijā un ES - A.Joma, Valsts izglītības attīstības aģentūra;
  • Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā - Dr. paed. Karine Oganisjana, Latvijas Universitāte;
  • Pētījumi un programmas uzņēmējspēju veicināšanai Latvijā - Inga Bolmane un Marta Šalina, Junior Achievement Latvija (JAL);
  • Karjeras vadības prasmju apguves un uzņēmības veicināšana un karjeras atbalsta pieejamība koledžās un augstskolās, labas prakses piemēri Latvijas koledžās un augstskolās - dalībnieku prezentācijas.

Laiks: 2012.gada 17.februāris, no plkst.10:00 līdz 14:30

Vieta: Valsts Administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā.

Lai reģistrētu savu dalību seminārā, aicinām līdz 10.februārim aizpildīt online reģistrācijas formu.

Vairāk informācijas pa tālruni: 67830829 vai rakstot uz e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.