Aicinām apmeklēt semināru par karjeras atbalsta pasākumiem riska grupu jauniešiem

07.03.2012

Šī gada 30.martā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidiance programmas ietvaros organizē semināru „Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem. Kā veicināt mācīšanos un apzinātu karjeras izvēli?”. Seminārs paredzēts pedagogiem - karjeras konsultantiem un citiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas specializējušies jauniešu karjeras attīstības atbalstā.

Latvijā ir daudzas iniciatīvas un projekti, bet nav vienotas sistēmas darbam ar riska grupas jauniešiem, kā arī iespējas papildināt skolotāju zināšanas šajos jautājumos.

Tādēļ aicinām uz semināru speciālistus, kuriem ir:

 • pieredze preventīvu pasākumu īstenošanā, kas veicina
    • motivāciju, iekļaušanos un skolas beigšanu (piemēram: darbs ar skolas kavētājiem, ar vecākiem; 
    • palīdzība dažādu sociālo problēmu risināšanā; mentorings/vienaudžu atbalsts u.c.) un
    • mācīties motivējošas skolas vides veidošanā (palīdzība pārvarēt mācīšanās grūtības;
    • starpdisciplināra mācīšana, sasaiste ar ārpusstundu pasākumiem sociālo prasmju apguvei un profesionālajai ievirzei u.c.).
 • interese iesaistīties darba grupā profesionālās pilnveides kursu „Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem” programmas un metodisko materiālu izstrādei, kas piedāvās skolotājiem jaunas idejas un risinājumus darbā ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam.

Laiks: 2012.gada 30.marts, no plkst.10:00 līdz 15:30
Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Lai reģistrētu savu dalību seminārā, aicinām līdz 27.martam aizpildīt online pieteikšanās formu.

Vairāk informācijas pa tālruni: 67830829 vai rakstot uz e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.