Aicinām pedagogus apmeklēt seminārus par karjeras atbalstu riska grupu jauniešiem pedagoģiskajā procesā

02.10.2012

Skolēnu rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem pedagoģiskajā procesā”.

Divu dienu seminārus aicināti apmeklēt 5.līdz 9.klašo klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros būs iespēja iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem darbā ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību) un pašmotivētu lēmumu pieņemšanu.

Semināru norises vietas un darba programmas:

  • 30. -31.oktobris Cēsīs: cesis_programma_30_31.okt.doc?d=files/news/16695/cesis_programma_30_31.okt.doc
  • 30. - 31.oktobris Rīgā: r_ga_programma_30_31.okt.doc?d=files/news/16695/r_ga_programma_30_31.okt.doc
  • 31.oktobris-1.novembris Jelgavā: jelgava_programma_projekts.doc?d=files/news/16695/jelgava_programma_projekts.doc
  • 31.oktobris-1.novembris Rēzeknē: r_zekne_programma_projekts.doc?d=files/news/16695/r_zekne_programma_projekts.doc

Vajadzības gadījumā aicinām par semināriem sazināties: