Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei (2008)

Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.

Informatīvais izdevums domāts pusaudžiem un jauniešiem, bet to var izmantot arī projektu nedēļās un mācību un audzināšanas stundās, kuras veltītas karjeras izglītības jautājumiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt: kurs_maaciibu_priekshmets_man_patiik_vislabaak_2008.pdf?d=files/news/722/kurs_maaciibu_priekshmets_man_patiik_vislabaak_2008.pdf

 

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir rokasgrāmata skolotājiem, kas palīdzēs izzināt skolēnu pašattīstības ceļu, izpētīt karjeras iespējas un  karjeras plānošanas soļus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt: prof_karjeras_izgl_rokasgr_skolot.pdf?d=files/news/722/prof_karjeras_izgl_rokasgr_skolot.pdf

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Darba burtnīca (2006)

Darba burtnīcā „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir apkopoti praktiski uzdevumi, kas profesionālo skolu audzēkņiem palīdzēs izzināt sevi, gūt priekšstatu par karjeras veidošanas posmiem un plānot to.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS)ietvaros.

Lejupielādēt: prof_karjeras_izgl_burtniica.pdf?d=files/news/722/prof_karjeras_izgl_burtniica.pdf

Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums veidots, lai piedāvātu idejas un praktiskus padomus skolotājiem, kā sasniegt karjeras izglītības mācību mērķus. Metodiskais materiāls ir paredzēts 36 stundu programmai, kas īstenojams klašu audzinātāju stundās, ārpusstundu nodarbībās, projektu nedēļās, kā arī atsevišķas nodarbības integrējamas dažādu mācību priekšmetu stundās, veidojot veiksmīgu starppriekšmetu saikni.
 

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS)ietvaros.

Lejupielādēt:

1.daļa karjeras_izgliitiiba_10_12_klasei_1_dalja_2006.pdf?d=files/news/722/karjeras_izgliitiiba_10_12_klasei_1_dalja_2006.pdf
2.daļa karjeras_izgliitiiba_10_12_klasei_2_dalja_2006.pdf?d=files/news/722/karjeras_izgliitiiba_10_12_klasei_2_dalja_2006.pdf

 

Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Metodiskie ieteikumi (2006)

Pamatskolas posms ir pats sākums tam, lai jaunietis sāktu veidot pārdomātu un secīgu  karjeru. Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt pedagogiem plānot un īstenot karjeras izglītību, lai motivētu 7.-9.klašu skolēnus apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Skolotāja rokasgrāmatā iekļautas karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes un padomi gan ārpusstundu darbam ar skolēniem, gan darbam ar vecākiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

 

Lejupielādēt: karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf?d=files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf

Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Metodiskais materiāls „Karjeras izglītība 9.klasē” palīdzēs klašu audzinātājiem un skolotājiem īstenot karjeras izglītību 9.klasēs. Materiālā iekļautās tēmas ietver: iegūstamās prasmes, tematisko nodarbību plānojumu, nodarbību paraugmoduļus, izdales materiālus, terminu vārdnīcu un ieteikumus darbam. Metodiskais līdzeklis ir daudzu praktiķu pieredzes rezultāts, kas izmantojams kā radošu ideju krātuve.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt: karjeras_izgl_9_klasee_2006.pdf?d=files/news/722/karjeras_izgl_9_klasee_2006.pdf

Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi (2007)

Brošūra „Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi” ir palīgs 8. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 8. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām. Materiālā iekļauta informācija un stundu tēmas par tiem jautājumiem, kas palīdzes jau astotās klases skolniekam apzināt savas iespējas un plānot savu nākotnes ceļu.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt: karjeras_izgl_8_klasee.pdf?d=files/news/722/karjeras_izgl_8_klasee.pdf

Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Brošūra „Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi.” ir palīgs 7. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 7. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām.  Brošūrā iekļautā informācija palīdzēs skolotājiem un klašu audzinātājiem rosināt savus skolēnus domāt par sevis izzināšanu,  novērtēt savas prasmes, mācēt atrast informāciju un mācīties pieņemt svarīgus lēmumus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Lejupielādēt: karjeras_izgliitiiba_7_klase_metodika_2006.pdf?d=files/news/722/karjeras_izgliitiiba_7_klase_metodika_2006.pdf

 

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē (2008)

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.


Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

   

 

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē (2008)

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.


Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

 

   

 

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē (2008)

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas būvniecības nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.


Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros. DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

   

 

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē (2007)

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.


Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.
DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

 

 

   

 

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas meža nozarē (2007)

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas izglītības iespējas meža nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti; 
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

 

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.


Materiāls ir sagatavots ESF projekta "
Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

   

 

Karjeras iespēju izpēte (2003)

 

Metodiskais materiāls "Karjeras iespēju izpēte" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Piedāvātais materiāls sakņojas nopietnās teorētiskās zināšanās, kas izklāstītas populārā veidā. Tas ir viens no šī metodiskā palīglīdzekļa pievilcības noslēpumiem. Karjeras iespēju izpēte palīdz noskaidrot konkrētā bērna dotumus un ieteic ceļus to pilnveidošanai, nevis sniedz vispārinātas patiesības.

Metodisko palīglīdzekli sagatavojis v/a Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevums tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu. 

Lejupielādēt: ?d=77029_Karjeras_iespeju_izpete.zip

 

 

 

Karjeras izglītības mērķi pamatskolā (2004)

 

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītības mērķi pamatskolā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā Latvijas vispārējās izglītības iestādēs.

"Profesionālās orientācijas pasākumi skolā ir jāorganizē ne tikai, lai palīdzētu saviem skolēniem pašattīstīties, t.i veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī, lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, lai palīdzētu jauniešiem un viņu vecākiem: izprast izmaiņas izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā un to, kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka karjeras attīstību; izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai, ko dod mācības, darbs un nodarbes brīvajā laikā; salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības (sevišķi prasmes un kompetences) ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas nepieciešamas tālākai izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai."

Lejupielādēt: ?d=Karjeras_izglitibas_merki_psk.pdf

 

Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte (2004)

 

Metodiskais materiāls "Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte" ir veidots ar mērķi palīdzēt skolotājam/klases audzinātājam profesionālās orientācijas darbā ar 7. - 8.klašu skolēniem, dodot ierosinājumus projekta nedēļas tematikai un metodoloģijai.

"Mērķtiecīgi vadīta karjeras iespēju izpēte ir darba un laika ietilpīgs process. Tādēļ projektu nedēļa būtu viens no veidiem, kā veiksmīgi izmantot mācību gadā atvēlēto laiku, lai saistoši un interesanti pētītu darba tirgu, profesijas un potenciālās karjeras iespējas. Projekts būtu arī vēl viena iespēja salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar prasībām, kas nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai un mācībām. Tas varētu pozitīvi ietekmēt skolēnu attieksmi pret mācību procesu, sevis attīstīšanu un sekmēt apzinātu lēmumu pieņemšanu par turpmākās izglītības un potenciālo darba dzīves virzienu."

Lejupielādēt: ?d=Darba_pasaules_un_karjeras_iespeju_izpete.pdf 

 

Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā (2004)

 

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Piedāvātais materiāls sakņojas nopietnās teorētiskās zināšanās, kas izklāstītas populārā veidā. Tas ir viens no šī metodiskā palīglīdzekļa pievilcības noslēpumiem. Karjeras iespēju izpēte palīdz noskaidrot konkrētā bērna dotumus un ieteic ceļus to pilnveidošanai, nevis sniedz vispārinātas patiesības.

Metodisko palīglīdzekli sagatavojis v/a Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevums tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu.