2010. gada Euroguidance informatīvie pasākumi

LaiksTematsTēmaDalībnieksMateriāli
01.12.2010          Karjeras attīstības atbalsts jauniešiem – no politikas līdz īstenošanai          

  

   

   
 
Karjeras izglītība - izglītība 2020 kontekstā J.Gaigals, IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors  
Latvijas jaunieša bezdarbnieka portrets, raksturojums un tendences    I.Lipskis, LM Darba departamenta direktors karjera_jauniesi_konference_lm.ppt?d=files/news/2048/karjera_jauniesi_konference_lm.ppt
Karjeras attīstības atbalsts - situācijas raksturojums A.Joma, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments a_joma_ka_konference_01_12_2010.ppt?d=files/news/2048/a_joma_ka_konference_01_12_2010.ppt
Izglītība pašrealizācijai mūža garumā -pētījums par Latvijas jauniešiem B.Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija b_molnika_izgl_pasrealizacijai.ppt?d=files/news/2048/b_molnika_izgl_pasrealizacijai.ppt
Karjeras attīstība un vadība cilvēka un sabiedrības dimensijās I.Muraškovska, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes doktorante i_muraskovska_atbalsts_karjeras_atistibai.ppt?d=files/news/2048/i_muraskovska_atbalsts_karjeras_atistibai.ppt
 Karjeras izglītība jauniešu nākamās izglītības un profesijas izvēlē K.Čipāne, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 1_k_cipane_riga.ppt?d=files/news/2048/1_k_cipane_riga.ppt
Karjeras atbalsts studentiem I.Jaunzeme, Latvijas Universitāte i_jaunzeme.ppt?d=files/news/2048/i_jaunzeme.ppt
Karjeras izglītības stratēģijas izstrāde Valmieras novadā A.Zariņa, Pārgaujas ģimnāzija a_zarina_valmiera.ppt?d=files/news/2048/a_zarina_valmiera.ppt
Klases audzinātāja un ģimenes sadarbība pusaudža karjeras plānošanā D.Šķēle, Salaspils 1.vidusskola d_skele.ppt?d=files/news/2048/d_skele.ppt
Vecāki jauniešu individuālās karjeras veidošanas un vadības procesā -metodiskais atbalsts skolotājiem darbam ar vecākiem B.Miķelsone, VIAA Euroguidance programmas vadītāja b_mikelsone.ppt?d=files/news/2048/b_mikelsone.ppt
Konferences programma  fin_konference_01_12_10_darba_kart.doc?d=files/news/2048/fin_konference_01_12_10_darba_kart.doc

 

LaiksSemināra tematsOrganizatoriMērķgrupaNorises vietaSemināra/
konferences materiāli
25.10.- 27.10.2010 Karjeras attīstības atbalsts skolēniem VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Karjeras izglītības metodisko apvienību vadītāji, direktoru vietnieki audzināšanas un ārpusklases darbā un 7.-12.klašu skolotāji un klases audzinātāji Rīga, Rēzekne, Liepāja

 

 

25_27_oktobris_seminars.zip?d=files/news/2048/25_27_oktobris_seminars.zip

 

 

21.10.-22.10.2010

Brain Drain – Brain Gain (Intelektuālā kapitāla plūsma)”

VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma

karjeras konsultanti mobilitātes jautājumos, karjeras konsultantu izglītotāji

 

Rīga

 

21_22_oktobra_seminars.zip?d=files/news/2048/21_22_oktobra_seminars.zip

22.04.2010 Jēgpilna mācīšanās un mērķa apziņa VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Karjeras konsultanti, karjeras izglītības praktiķi, vispārējās izglītības pedagogi Rīga 22_04_seminaars.zip?d=files/news/2048/22_04_seminaars.zip
29.03.-31.03.2010 Karjeras attīstības atbalsts skolēniem VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma 7.-12.klašu skolotāji un klases audzinātāji Rīga, Rēzekne, Liepāja 29_31_marts_seminaars.zip?d=files/news/2048/29_31_marts_seminaars.zip
05.03.2010 Informācijas resursi mobilitātei un karjeras atbalstam VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Koledžu un augstskolu karjeras centru darbinieki, studentu karjeras atbalstā iesaistītais personāls, karjeras izglītības speciālisti, karjeras konsultanti un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri Rīga 5_marts_sem_materaali.zip?d=files/news/2048/5_marts_sem_materaali.zip
12.02.2010 Mobilitātei un karjeras atbalstam noderīgi informācijas resursi VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Koledžu un augstskolu karjeras centru darbinieki, studentu karjeras atbalstā iesaistītais personāls, karjeras izglītības speciālisti, karjeras konsultanti un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri Rīga seminaars_12_02.zip?d=files/news/2048/seminaars_12_02.zip
29.01.2010 Inovatīvas metodes un līdzekļi karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai mūža garumā VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri, karjeras izglītības praktiķi, karjeras konsultanti Rīga 29_01_2010_seminaars.zip?d=files/news/2048/29_01_2010_seminaars.zip
04.12.2009 Inovatīvas metodes un līdzekļi KAA nodrošināšanai mūža garumā VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri, karjeras izglītības praktiķi, karjeras konsultanti Rīga 3_sem_materials_dec2009.doc?d=files/news/2048/3_sem_materials_dec2009.doc
13.11.2009 Inovatīvas metodes un līdzekļi KAA nodrošināšanai mūža garumā VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri,  karjeras izglītības praktiķi, karjeras konsultanti Rīga sem_mat_13nov.zip?d=files/news/2048/sem_mat_13nov.zip
30.10.2009 Karjeras attīstības atbalsts skolēniem VIAA Karjeras attīstības departaments EUROGUIDANCE programma karjeras atbalsta procesā iesaistītie speciālisti – augstskolu lektori, pārstāvji no dažādām valsts iestādēm, pašvaldībām, izglītības pārvaldēm, vispārizglītojošajām skolām, bibliotēkām, Latvijas Vecāku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas u.c. Rīga


Darba kartība:

viaa_kad_programma_karjeras_konference_30_oktobris.doc?d=files/news/2048/viaa_kad_programma_karjeras_konference_30_oktobris.doc

 

Konferences:
materiāli

30_10_2009_2no2.zip?d=files/news/2048/30_10_2009_2no2.zip

30_10_2009_1no2.zip?d=files/news/2048/30_10_2009_1no2.zip