2011. gada Euroguidance informatīvie pasākumi

LaiksTematsOrganizatoriMērķgrupaNorises vietaMateriāli
09.11.2011 Konference „Jaunatne kustībā: izglītība - pieredze - nodarbināmība” VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma Izglītības politikas veidotāji, novadu Izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji/viņu vietnieki, interešu izglītības un brīvprātīgā darba organizētāji, ar nodarbinātību saistīto valsts iestāžu pārstāvji, sociālie partneri, karjeras konsultanti, profesionālās asociācijas, karjeras izglītības īstenotāji, skolu psihologi Rīga eg_09_11_2011.zip?d=files/news/6100/eg_09_11_2011.zip
14.10.2011 Koučings karjeras attīstības atbalstā VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma LKAAA biedri, karjeras konsultanti, karjeras atbalsta praktiķi Rīga  
23.09.2011 Personāla adaptācija un socializācija VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma LKAAA biedri, karjeras konsultanti, karjeras atbalsta praktiķi Rīga

1.daļa 23_09_2011_1.pdf?d=files/news/6100/23_09_2011_1.pdf

 

2.daļa 23_09_2011_2.pdf?d=files/news/6100/23_09_2011_2.pdf

12.05.2011 Koučings karjeras attīstības atbalstā VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma LKAAA biedri, Skolu karjeras konsultanti, karjeras atbalsta praktiķi Rīga 12_05.zip?d=files/news/6100/12_05.zip
08.04.2011 Inovatīvā domāšana – tās iespējas karjeras attīstībā VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma LKAAA biedri, Skolu karjeras konsultanti, karjeras atbalsta praktiķi Rīga 08_04.zip?d=files/news/6100/08_04.zip
30.03.2011 Karjeras attīstības atbalsts studentiem VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma Latvijas augstskolu un koledžu karjeras atbalsta speciālisti Rīga 30_03.zip?d=files/news/6100/30_03.zip
24.-25.03.2011 Karjeras attīstības atbalsts skolēniem
VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma Skolu direktori vietnieki mācību un audzināšanas darbā, metodiķi, pedagogi, klases audzinātāji, karjeras konsultanti un atbalsta personāls. Jelgava
  • Personības un karjeras attīstība vec_ki_1_person_bas_un_karjeras_att_st_ba.zip?d=files/news/6100/vec_ki_1_person_bas_un_karjeras_att_st_ba.zip

 

  • Kā būt atbalstošam vecākam vec_ki_2_k_b_t_atbalsto_am_vec_kam.zip?d=files/news/6100/vec_ki_2_k_b_t_atbalsto_am_vec_kam.zip

 

  • Sadarbības veidošana ar bērnu vec_ki_3_sadarb_bas_veido_ana_ar_b_rnu.zip?d=files/news/6100/vec_ki_3_sadarb_bas_veido_ana_ar_b_rnu.zip

 

  • Vecāku un bērnu pašpilnveidošanās vec_ki_4_vec_ku_un_b_rnu_pa_pilnveido_an_s.zip?d=files/news/6100/vec_ki_4_vec_ku_un_b_rnu_pa_pilnveido_an_s.zip

 

  • Karjeras iespēju izpēte vec_ki_5_karjeras_iesp_ju_izp_te.zip?d=files/news/6100/vec_ki_5_karjeras_iesp_ju_izp_te.zip
23.-24.03.2011 Valmiera
22.-23.03.2011 Rīga
21.-22.03.2011 Saldus
24.02.2011 Inovatīvas metodes un līdzekļi karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai mūža garumā:
„Inovatīvā domāšana – tās iespējas karjeras attīstībā”
VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma LKAAA biedri, Skolu karjeras konsultanti, karjeras atbalsta praktiķi Rīga 24_02_2011.zip?d=files/news/6100/24_02_2011.zip

04.02.2011
ES karjeras attīstības atbalsta politikas nostādnes, pētījumi un informācijas avoti

VIAA Informācijas un karjeras  atbalsta departamenta EUROGUIDANCE programma

Profesionālās maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” studenti un pasniedzēji
Rīga

 

04_02_2011.zip?d=files/news/6100/04_02_2011.zip