2013. gada Euroguidance informatīvie pasākumi

LaiksTematsOrganizatoriMērķgrupaMateriāli
06.12.2013.  „Karjeras atbalsta nodrošināšana bērniem un jauniešiem”  VIAA Zaļenieku novada un Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi  

Semināra prezentācijas:

 • viaa_atbalsts_karjeras_jautajumos_zalenieki.ppt?d=files/news/18294/viaa_atbalsts_karjeras_jautajumos_zalenieki.ppt
 • ikad_za_enieki_06_12_2013_.ppt?d=files/news/18294/ikad_za_enieki_06_12_2013_.ppt
27.11.2013. „Karjeras atbalsta darbs vispārizglītojošās skolās” VIAA Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras speciālisti

 

Semināra prezentācija:
 •  kad_visparizglitojoshas_skolas.ppt?d=files/news/18294/kad_visparizglitojoshas_skolas.ppt
28.10.2013. „Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs” VIAA Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras speciālisti

Semināra prezentācijas:

 • nva_karjeras_pakalpojumi_jauniesiem_daugavpils.ppt?d=files/news/18294/nva_karjeras_pakalpojumi_jauniesiem_daugavpils.ppt
 • viaa_atbalsts_karjeras_jautajumos_daugavpils_28_10_2013.ppt?d=files/news/18294/viaa_atbalsts_karjeras_jautajumos_daugavpils_28_10_2013.ppt
25.10.2013 Studentu karjeras centru pieredzes apmaiņas seminārs „Kā sekmēt absolventu nodarbināmību” VIAA Koledžu un augstskolu studentu karjeras centru darbinieki un studentu karjeras atbalstā iesaistītais personāls
 • Semināra prezentācijas: prezentacijas_25102013.zip?d=files/news/18294/prezentacijas_25102013.zip
 07.-11.10.2013.  „Kā iepazīt sevi”
metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem
VIAA IKAD EUROGUIDANCE programma
„Karjeras nedēļa 2013” ietvaros
 7. – 12.klašu audzinātāji Lejupielādēt metodisko materiālu: kis.zip?d=files/news/18294/kis.zip
07.-11.10.2013.

„Kā intervēt darba devēju”
metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem

VIAA IKAD EUROGUIDANCE programma
„Karjeras nedēļa 2013” ietvaros
7. – 12.klašu audzinātāji  Lejupielādēt metodisko materiālu: kidd.zip?d=files/news/18294/kidd.zip
18.09.2013

„Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs”

VIAA Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras speciālisti

Semināra prezentācijas:

 • viaa_atbalsts_karjeras_jautajumos_gulbene_18_09_2013.ppt?d=files/news/18294/viaa_atbalsts_karjeras_jautajumos_gulbene_18_09_2013.ppt
 • nva_karjeras_pakalpojumi_jauniesiem_gulbene.ppt?d=files/news/18294/nva_karjeras_pakalpojumi_jauniesiem_gulbene.ppt
04.09.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs

VIAA sadarbībā ar Valmieras izglītības pārvaldi un NVA Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras speciālisti
 • Semināra prezentācijas: valmiera_04_09_2013.zip?d=files/news/18294/valmiera_04_09_2013.zip
28.08.2013.

Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļa Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras speciālisti
 • Semināra prezentācijas:
  seminars_28.08.2013.zip?d=files/news/18294/seminars_28.08.2013.zip
27.08.2013. Valsts izglītības attīstības aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs VIAA
Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un karjeras speciālisti
 •  Semināra prezentācijas: 27_08_2013_seminara_materiali.zip?d=files/news/18294/27_08_2013_seminara_materiali.zip
28.06.2013. Konference „Mūžilgas karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu sistēma, problēmas un risinājumi Latvijā” VIAA Valsts un pašvaldību līmeņa karjeras atbalsta politikas veidotāji, pakalpojumu sniedzēji un to saņēmēju pārstāvji, kā arī informācijas un metodiskā atbalsta sniedzēji un sociālo partneru pārstāvji.
 •  Konferences materiāli: 28062013.zip?d=files/news/18294/28062013.zip
10.06.2013. „Mobilitātes plusi un mīnusi” („Advantages and disadvantages of mobility”) VIAA Karjeras konsultanti, EURES konsultanti, studentu konsultanti, jaunatnes lietu speciālisti un citi mobilitātes konsultanti
 •  Semināra prezentācijas: 10.06.2013_mobility.zip?d=files/news/18294/10.06.2013_mobility.zip
16.05.2013 Karjeras iespējas Informācijas tehnoloģiju jomā VIAA IKAD EUROGUIDANCE programma Izglītības iestādēs strādājoši karjeras speciālisti, pedagogi un izglītības pārvalžu atbildīgie par karjeras izglītības jautājumiem
 • Semināra prezentācijas:
  materiali_16.05.2013.zip?d=files/news/18294/materiali_16.05.2013.zip
11.02.2013. „Iepazīsti profesiju”  Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Sabiedrības integrācijas pārvaldes rīkotās
“Karjeras nedēļas 2013” ietvaros
9. – 12. klašu skolēni
 • Prezentācija: jelgavas_karjeras_nedelja.ppt?d=files/news/18294/jelgavas_karjeras_nedelja.ppt 
08.02.2013.

 

„VIAA informatīvais un metodiskais atbalsts
karjeras speciālistiem izglītības sistēmā”

VIAA IKAD EUROGUIDANCE programma Izglītības iestādēs strādājoši karjeras speciālisti un izglītības pārvalžu atbildīgie par karjeras izglītības jautājumiem
 •  Materiāli: seminara_materiali.zip?d=files/news/18294/seminara_materiali.zip
26.-30.11.2012.   „Zini informatīvos resursus”
metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem
VIAA IKAD EUROGUIDANCE programma
„Karjeras nedēļa 2012” ietvaros
7. – 12.klašu audzinātāji
17.01.2013. „Karjeras nedēļas” pasākumu plānošana un īstenošana VIAA IKAD EUROGUIDANCE programma Pilsētu un novadu Izglītības pārvalžu pārstāvji semin_ra_materi_li_17_01.zip?d=files/news/18294/semin_ra_materi_li_17_01.zip