Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

02.06.2019  Jauniešu garantija

Mani interesē, vai mācoties Jauniešu garantijas programmā, drīkst atrasties darba attiecībās? Vai es drīkstu pieteikties, ja mācījos augstskolā, bet tā nav pabeigta un tikko izņemti dokumenti? Vai Jauniešu garantijas 2019./2020. mācību gadā ir pieejama programma "Lietvedība"? Kādas 1. gada programmas ir pieejamas? Vai pēc iegūtās izglītības ir jāiet strādāt pie konkrētā darba devēja?

Pieteikties mācībām Jauniešu garantijas projekta ietvaros drīkstat, ja uz mācību uzsākšanas brīdi nestrādājat. Ja esat pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā, Jūs nevarat pieteikties mācībām Jauniešu garantijas ietvaros. Ja neplānojat turpināt studijas augstskolā un vēlaties iesaistīties Jauniešu garantijas projektā, rosinām Jūs nokārtot saistības ar augstskolu, lai uz iestāšanās brīdi Jūs neesat augstskolas students. 2019.gada vasaras uzņemšanā neviena no izglītības iestādēm nepiedāvā profesionālās izglītības programmu “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju “Lietvedis”. Šobrīd uzņemšana notiek tikai 1,5 gadīgajās programmās. Ar piedāvāto izglītības programmu sarakstu varat iepazīties šeit.  Mācību laikā paredzēta prakse 15 nedēļu garumā. Tas, kur Jūs strādāsiet pēc kvalifikācijas iegūšanas, ir Jūsu brīva izvēle.

13.12.2018  Jauniešu garantija

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai saprotu pareizi, ka ir mainījušies noteikumi, kas attiecas uz Jauniešu garantijas programmas pieteikšanos, ja cilvēks atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Vairs vienlaicīgi nav iesējams atrasties bērnu kopšanas atvaļinājumā un pieteikties šai programmai?

Uzņemšana profesionālās izglītības programmās Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – projekts) ietvaros noslēdzās 2018. gada 30. septembrī. Mācībām pieteikties varēja tikai nenodarbināti jaunieši vecumā no 17-29 gadiem. Ņemot vērā, ka bērnu kopšanas atvaļinājums tiek piešķirts nodarbinātām personām, tad personas, kas atradās bērnu kopšanas atvaļinājumā nevarēja pieteikties mācībām un netika uzņemtas  profesionālās izglītības programmās projekta ietvaros.

28.11.2018  Jauniešu garantija

Labdien, vai 2018./2019. gadā būs ziemas uzņemšana Jauniešu garantijā?

2018./2019. mācību gadā ziemas uzņemšana nav plānota.

20.08.2018  Pieaugušo izglītība

Ja es esmu iestājies bezdarbniekos, vai es varu pieteikties kādā no mācību programmam, kas ir paredzēta strādājošiem?

Pieaugušo izglītības programmai var pieteikties iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši 25 gadu vecumu, strādājoši vai pašnodarbināti. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

13.03.2018  Pieaugušo izglītība

Labdien! Vai ir iespējams pieteikties pieaugušo izglītības programmai, ja šobrīd esmu nodarbināts Vācijā un darba devējs ir Vācijas uzņēmums? Paldies!

Pieaugušo izglītības programmas dalībniekiem ir jābūt nodarbinātiem Latvijā, jo pretendentu atbilstība prasībām tiek pārbaudīta caur Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Ja VID nebūs dati par personas nodarbinātības faktu uz to dienu, kad persona piesakās mācībām, tad dalība tiks liegta. 

26.02.2018  Jauniešu garantija

Sveiki, no pirmā septembra es mācos Jauniešu garantijas programmā par frizieri. Vairāk nevēlos apgūt šo profesiju, vēlos apgūt vizāžista profesiju, vai es varu tagad mainīt kursu?

Jānoskaidro attiecīgajā izglītības iestādē, vai ir iespējama šāda maiņa un, vai ir mācību priekšmeti, kas vienādi abās izglītības programmās. Vēršam uzmanību arī uz to, ka 1- gadīgajās izglītības programmās apmācības notiek 10 mēnešus. No septembra ir jau pagājuši seši mēneši, tādēļ būtu labi pabeigt iesākto.

10.01.2018  Jauniešu garantija

Labdien! Sakiet, lūdzu, ja man ir 28 gadi un es strādāju, vai man nav iespējas pieteikties Jauniešu garantijas projektam? Vai tomēr ir kādas profesijas, uz kurām es varētu pretendēt? 

Labdien! Jauniešu garantijas izglītības programmās uzņem strādājošos vai pašnodarbinātos vecumā no 17 līdz 24 gadiem, tāpēc iesakām Jums izmantot Pieaugušo izglītības projekta piedāvātās mācību iespējas, par kurām vairāk var uzzināt projekta mājaslapā: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/. Nākamā pieteikšanās šajā projektā plānota šī gada pirmajā ceturksnī. 

03.01.2018  Jauniešu garantija

SVEIKI. Ja ir nepabeigta 9. klase, vai ir iespēja mācīties gan 9. klasi, gan profesiju?

Jauniešu garantijas gada un pusotra gada izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs nevar iestāties, ja nav iegūta vismaz 9. klašu izglītība, jo mācību laikā tiek apgūti tikai profesionālie priekšmeti un ne 9., ne 12. klases mācību viela netiek apgūta.

Aicinām iepazīties ar informāciju, kādas iespējas programmā Jauniešu garantija piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra. To vidū ir arī apmācības konkurētspējas veicināšanai darba tirgū. Sīkāka informācija NVA mājaslapā šeit

08.12.2017  Euroguidance

Man ir jautājums saistībā ar to, ka ja es nelieku eksāmenus, jo man ir izsniegts atbrīvojums no viņiem, bet pēc ģimenes apstākļiem man ir jāpārvācās uz Lielbritāniju. Vai es varēšu mācīties Lielbritānijā, ja es neesmu licis devītās klases eksāmenus atbrīvojuma dēļ? 

Lielbritānijā izglītība ir obligāta līdz 16 gadu vecumam, taču skolēni var turpināt mācības vidusskolā līdz 18 gadu vecumam. Neliels skaidrojums par Lielbritānijas izglītības sistēmu atrodams šeit. Vidējās izglītības iespējas var uzzināt, sazinoties ar pašvaldību, kurā jūsu ģimene dzīvos. Lai atrastu pašvaldības kontaktus, nepieciešams ievadīt dzīves vietas pasta indeksu Lielbritānijas valdības e-pakalpojumu mājaslapā. Pašvaldībā arī noskaidrosiet, kādus dokumentus būs nepieciešams iesniegt, lai stātos skolā.
 
Lai izvērtētu piedāvātās izglītības iespējas, aicinām iepazīties ar skaidrojumu par skolu veidiem.
 
Vēl informējam par iespēju saņemt konsultācijas par nodarbinātības jautājumiem Lielbritānijā (latviešu valodā).

29.11.2017  Jauniešu garantija

Sveiki. Interesē, vai es ar vidējo izglītību un profesiju varu tikt Jauniešu garantijas budžetā? Ļoti vēlos frizieros izmācīties un ar jauno gadu eju prom no darba. Ļoti interesē, vai varu būt jau ar iegūtu profesiju.

Jauniešu garantijas programmā mācības bez maksas ir visiem un nav maksas grupu. Tām var pieteikties arī tad, ja ir jau iegūta profesionālā kvalifikācija. Vienīgais nosacījums ir, lai iepriekšējās mācības būtu pabeigtas vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijā. Sīkāka informācija par uzņemšanas noteikumiem mūsu mājaslapā šeit. Friziera profesijā šobrīd uzņem Jelgavas Amatu vidusskola, Rīgas Stila un modes tehnikums, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (Rīgā un Preiļos) un Saldus tehnikums. Pieteikšanās termiņš ir 23. februāris. Kontaktus izglītības iestādēm var atrast šeit