Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

13.08.2017  Jauniešu garantija

Labdien, labprāt pieteiktos ''Jauniešu garantija'' projekta ietvaros fotogrāfa profesijas apguvei - kā to iespējams noformēt? Un kādi ir pieteikšanās termiņi? 

Labdien!
Fotogrāfa profesiju Jauniešu garantijas projekta ietvaros var apgūt RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMĀ.
Uzņem gan nodarbinātus, gan nenodarbinātus izglītojamos:
1) nenodarbinātus jauniešus vecumā no 17 – 29 gadiem;
2) nodarbinātos jauniešus vecumā no 17 – 24 gadiem.

Sīkāka informācija RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMĀ.

04.08.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Esmu 22 gadus jauns jaunietis. Dzīvoju Liepājas pusē (Nīcas novads). Kādas ir manas iespējas iegūt kādu profesiju Jauniešu garantijas projekta izglītības programmā Liepājas pusē? Esmu pabeidzis vidusskolu un izgājis datorapmācības kursus. 

Labdien! Saskaņā ar jautājumā minēto informāciju, Jūsu vecums atbilst Jauniešu garantijas projekta mērķa grupai izvirzītajam kritērijam, tāpat, ja Jūs atbilstiet arī visiem pārējiem Jauniešu garantijas projekta mērķa grupas kritērijiem:

1) ja Jūsu profesionālā kvalifikācija ir iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijas projekta ietvaros un,
2) ja ir iegūta vismaz pamata, vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, ko apliecina dokuments un,
3) ja vienlaikus netiek saņemts finansiālais atbalsts Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās un,
4) ja ir pagājuši 12 mēneši pēc stipendijas iegūšanas iepriekš pārtrauktās mācībās Jauniešu garantijas izglītības programmā, kuras ietvaros tika saņemta stipendija un,
5) ja vienlaikus neesat pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā un,
6) ja šobrīd neesat nodarbinātais vai pašnodarbināta persona, kurai ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas uz mācību uzsākšanas brīdi (Lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnē) un,
7) atbilstiet citām Jauniešu garantijas projekta mērķa grupas prasībām,
8) Jūs varat uzsākt mācības Jauniešu garantijas projekta ietvaros.

Informējam, ka apgūstot mācības Jauniešu garantijas projekta ietvaros, Jūs varat būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu, kā arī mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Šeit varat apskatīt visas profesijas un profesionālās izglītības iestāžu sarakstu visā Latvijā, kuras īsteno šīs izglītības programmas Jauniešu garantijas projekta ietvaros.

Ņemot vērā Jūsu norādīto informāciju par dzīvesvietu, Jums tuvākās profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno izglītības programmas Jauniešu garantijas projekta ietvaros ir:

Vienlaikus norādām, ka Jūs varat izvēlēties mācīties jebkurā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, kuras īsteno izglītības programmas Jauniešu garantijas projekta ietvaros, jo projekta ietvaros tiek piedāvāta iespēja dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā attiecīgajā profesionālās izglītības iestādē.

22.07.2017  Jauniešu garantija

Labdien, līdz kuram datumam var pieteikties mācībām Jauniešu garantijā un kādi dokumenti iesniedzami.

Informējam, ka uzņemšana Jauniešu garantijas projekta izglītības programmās turpināsies līdz augusta beigām (konkrēti termiņi katrai profesionālās izglītības iestādei var būt atšķirīgi), mācības sāksies 1.septembrī.

Kas attiecas uz iesniedzamajiem dokumentiem, tad iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:

- iesniegums (skolas veidlapa);
- aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās);
- izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
- sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
- medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
- 4 fotokartītes 3x4 cm;
- pases kopija (uzrādot oriģinālu).

Izglītības iestādēs iesniedzamo dokumentu kopums varētu nedaudz atšķirties - šo informāciju iespējams iegūt attiecīgās profesionālās izglītības iestādes mājaslapā vai zvanot uz attiecīgo profesionālās izglītības iestādi.

Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka uzņemšanas komisijas darba laiki katrai profesionālās izglītības iestādei ir atšķirīgi.

Profesionālās izglītības iestāžu saraksts, kuras īsteno izglītības programmas Jauniešu garantijas projektā.

23.06.2017  Jauniešu garantija

Labdien. Esmu pabeigusi Valmieras tehnikuma struktūrvienību. Profesija viesmīlis. Man ir 19 gadi. Es vēlētos turpināt izglītību Jauniešu garantijas programmā par frizieri. Vai tas ir iespējams?

Labdien! Ņemot vērā, ka Jūs atbilstat Jauniešu garantijas projekta mērķa grupas vecumam, Jūs varat turpināt mācības Jauniešu garantijas projekta ietvaros, ja vienlaikus atbilstat arī šādām prasībām:

1) ja Jūsu profesionālā kvalifikācija ir iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jauniešu garantijas projekta ietvaros un,

2) ja ir iegūta vismaz pamata, vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, ko apliecina dokuments un,

3) ja vienlaikus netiek saņemts finansiālais atbalsts Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās un,

4) ja ir pagājuši 12 mēneši pēc stipendijas iegūšanas iepriekš pārtrauktās mācībās Jauniešu garantijas izglītības programmā, kuras ietvaros tika saņemta stipendija un,

5) ja vienlaikus neesat pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā un,

6) ja šobrīd neesat nodarbinātais vai pašnodarbināta persona (lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai mūsu Aģentūras tīmekļa vietnē) un,

7) atbilstiet citām Jauniešu garantijas projekta mērķa grupas prasībām.

Vienlaikus informējam, ka apgūstot mācības Jauniešu garantijas projekta ietvaros, Jūs varat būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu, kā arī mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.
 

02.06.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Vai programmas "Jauniešu garantija" ietvaros ir iespējams apgūt divas profesijas vienlaikus? Tās abas tiek pasniegtas vienā mācību iestādē (Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola - fotogrāfs, vizāžists).

Labdien! Jauniešu garantijas ietvaros divas profesijas vienlaikus apgūt nav iespējams. 

25.05.2017  Izglītības iespējas Latvijā

Sveiki! Es mācījos profesionālajā vidusskolā, noliku visus valsts eksāmenus, taču nepabeidzu 4.kursu un nedabūju atestātu. Kas man ir jādara lai to dabūtu?

Profesionālā vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Sekmīgi pabeidzot profesionālās vidējās izglītības programmu, var saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Tā kā neesat pabeidzis 4. kursu, nokārtojis kvalifikācijas centralizēto eksāmenu un saņēmis diplomu par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka Jūsu pašreizējais izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Jūsu aprakstītajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1) Atrast iespēju tomēr pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu (tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē), nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījies nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē būs jāmācās.  Kāds lēmums tiktu pieņemts Jūsu situācijā, mēs diemžēl nevaram pateikt, tas ir ļoti individuāli un situācijas mēdz atšķirties. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

14.05.2017  Jauniešu garantija

Good afternoon. Tell me please, the guarantee program for young people is relevant for foreign citizens? Namely for Belarus.

The aim of the project  “Implementation of initial vocational education programmes within the framework of the Youth Guarantee” is to expand the implementation of initial vocational education programs those providing students with labor market necessary professional qualification and enhancing their competitiveness in the labor market.

The main target group in State Education Development Agency project is young people who do not study and are not employed up to the age of 29 years (inclusive), providing priority support to the target group 17 to 24 (inclusive).

As a result, those young people will be involved in trainings and will acquire a labour market required qualification or will be involved into sustainable employment.

The studies are in Latvian.

08.05.2017  Citi

Labdien! Ar kādu izglītību var audzināt pamatskolā klasi, būt par klases audzinātāju?

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, konsultējāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri. Speciāliste informēja, ka klases audzināšana ir pedagoga papildu pienākums, t.i. klases audzinātāja pienākumus veic pedagogs, kuram ir tiesības veikt pedagoģisko darbību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (1. pielikumā detalizēti aprakstītas dažādās profesijās/ amatos strādājošu pedagogu kvalifikācijas un izglītības prasības). Piemēram, klases audzinātāja pienākumus var veikt priekšmeta skolotājs, vispārējās pamatizglītības, sākumizglītības, vidējās izglītības skolotājs u.c.

Tādējādi atsevišķas prasības klases audzinātāja izglītībai netiek izvirzītas. 

08.05.2017  Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Labdien! Jautājumi par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu:

1) kāds ir indikatīvais datums 2. atlases kārtas izsludināšanai (ja pagaidām nav zināmi datumi, iespējams ir zināms aptuvenais periods - vasara vai rudens?)

2) vai pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumam var būt divi zinātniskie konsultanti? Jautājums radās, jo pētījums plānots izteikti starpdisciplinārs un viena konsultanta kompetence nenosedz abas iesaistītās pētījumu jomas.

Informējam, ka:

1)      Pēcdoktorantūras pieteikumu atlases 2.kārtas izsludināšanas laiku VIAA ir nepieciešams saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju, tāpēc konkrēts izsludināšanas datums vēl nav zināms. Plānojam 2.atlases kārtu izsludināt ap 30.septembri ar pieteikumu iesniegšanas termiņu 15.decembrī.

2)      Jā, vienam pēcdoktorantūras pētniecība pieteikumam var būt arī vairāki zinātniskie konsultanti, tas ir atkarīgs no konkrētā pieteikuma specifikas.

06.04.2017  Jauniešu garantija

Sveiki. Es vēlējos noskaidrot par Jauniešu garantijas programmu, vai tiešām nav iespēja mācīties šajā prorammā, ja jaunietim ir LU iegūta bakalaura izglītība?

Jauniešu garantijas programmā var mācīties arī tad, ja iepriekš iegūta augstākā izglītība, taču mācības Jauniešu garantijas programmā var uzsākt ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās izglītības iegūšanas. Detalizētāka informācija par uzņemšanas noteikumiem Jauniešu garantija » Uzņemšanas noteikumi