Projektu pieteikumu konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā

14.07.2015

Tiek izsludināts papildus konkurss Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā, projektu iesniegšans termiņš ir 2015.gada 1.oktobris.

Programmas mērķi ir atbalstīt aktivitātes, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem, Ziemeļvalstu valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās.


Projektus var iesniegt institūcijas Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu šādu aktivitāšu īstenošanai – darba sanāksmēm, konferencēm, izpētei, mācību metožu un materiālu veidošanai Ziemeļvalstu valodu apguvei, mācīšanai, un tml. Projektiem jābūt vērstiem uz Ziemeļvalstu valodu apguvi, projekta pieteikums jāsagatavo dāņu, zviedru vai norvēģu valodā.

Projekta ietvaros sadarbojas 3 partneri no 3 dažādām Nordplus dalībvalstīm un šajā projektu konkursā īpaši tiek gaidīti projekti, kas sekmē sadarbības tīklu veidošanu, īstenojot partneru tikšanās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Ja esat ieinteresēti sadarbībā ar Ziemeļvastu organizācijām ziemeļvalstu valodu apmācības jomā, taču Jums šobrīd nav sadarbības partneru, ar ko kopā sagatavot projektu Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā, lūdzam informāciju par jūsu organizāciju un īsu sadarbības idejas aprakstu sūtīt uz e-pastu Sigrun.Olafsdottir@Rannis.is. Visa informācija tiks apkopota un pēc iespējas tiks sniegta palīdzība atbilstošu projekta partneru atrašanā.

Pieteikumu iesniegšanas elektroniskā forma pieejama šeit.

Vairāk par projektu konkursu lasiet Nordplus oficiālajā vietnē nordplusonline.org.

Brošūra par līdz šim Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmā īstenotajiem projektiem: ?d=Nordplus_vefb_kl_A4_3_.pdf