Izsludināts Nordplus programmas 2018. gada projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 2018. gada 1. februārim, iesniegt pieteikumus Nordplus 2018. gada konkursā.

Nordplus programmā piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Kopējais Nordplus finansējums projektiem  2018. gadam ir 9,3 miljoni eiro.

Arī 2018. gada projektu konkurss ir atvērts visās piecās Nordplus apakšprogrammās: Jauniešu, Augstākās izglītības, Pieaugušo, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā. 2018. gadā tostarp var pieteikt projektus, kuri vērsti uz bēgļu un imigrantu integrāciju izglītībā un mācībās.

Detalizētāka informācija par Nordplus apakšprogrammām, apkopota VIAA mājaslapas sadaļās: 

Programmā piedalās Ziemeļvalstis - Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Grenlande, Fēru un Ālandu salas - un Baltijas valstis - Lietuva, Igaunija un Latvija.

Pieteikumus līdz  2018. gada 1. februārim jāiesniedz “Espresso” elektroniskajā sistēmā.

Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus no vairākām Nordplus programmas dalībvalstīm un reģioniem, izmantojot projektu partneru datu bāzi Nordplus FIND A PARTNER.  

Vairāk par projektu konkursu iespējams uzzināt Nordplus oficiālajā vietnē vai Nordplus Call for applications 2018.

2017. gada 23. novembrī VIAA rīko informatīvu semināru par Nordplus 2018. gada projektu konkursu. Vairāk informācijas par semināru un pieteikšanās kārtību mājaslapas ziņā Aicinām apmeklēt informatīvu semināru par Nordplus 2018. gada projektu konkursu.

VIAA Latvijā īsteno Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju.

Informējam, ka 24. oktobrī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma lēmumu atbalstīt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā 2018.-2022. gadam un ik gadu veikt līdzdalības maksājumu 185 000 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas dalību Nordplus programmā.