Izsludināts 2020. gada Nordplus programmas projektu konkurss

04.11.2019

Līdz 2020. gada 3. februārim izglītības iestādēm un organizācijām, kas darbojas izglītības jomā, ir iespēja pieteikties projektu īstenošanai Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā.  

Lasīt vairāk »

Jelgavā notiks seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām

24.09.2019

2019. gada 3. oktobrī plkst. 15:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Jelgavā notiks informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmām, kurā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji informēs par Nordplus programmas iespējām. 

Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties Nordplus semināram par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu

03.09.2019

2019. gada 18. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvu semināru izglītības iestāžu un organizāciju pārstāvjiem, kuri plāno iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus "Jauniešu izglītības", "Pieaugušo izglītības" un "Ziemeļvalstu valodu" programmās.

Lasīt vairāk »

Notiks sagatavošanas vizītes Nordplus programmā

03.09.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas līdz 2019. gada 1. oktobrim iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus "Jauniešu izglītības", "Pieaugušo izglītības" un "Ziemeļvalstu valodu" programmās.

Lasīt vairāk »

Apstiprināti 33 Nordplus programmas projekti

31.05.2019

Ziemeļvalstu Ministru padome izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projektu konkursā Latvijas izglītības iestādes šogad iesniegušas 58 projektu pieteikumus piecās Nordplus apakšprogrammās, no tiem apstiprināti 33 projekti ar kopējo finansējumu 609 167 eiro. Projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus. 

Lasīt vairāk »

Skolotājiem piedāvāti jauni mācību materiāli domāšanas prasmju pilnveidei

22.03.2019

Mācību centrs TA Group sadarbībā ar partneriem no Somijas, Latvijas un Lietuvas realizēja Nordplus horizontālās programmas projektu SMART Learning (Study MAterials as Resources for Thinking-based Learning), kurā izstrādāja modeli, kas ļauj sistemātiski integrēt domāšanas prasmju attīstīšanu mācību stundās. Tā kā jaunu mācību standartu ieviešana ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijā un metapriekšmetu kompetences vai caurviju prasmes veidošana ir svarīga vairākiem mūsdienu skolotājiem, projektā bija svarīga pieredzes apmaiņa ar partneriem.

Lasīt vairāk »

Baltijas reģiona skolotāji dalās pieredzē par daudzvalodību izglītībā

14.03.2019

Valmieras 2. vidusskolā sadarbībā ar četriem Baltijas valstu partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada septembrim īstenoja Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektu „Daudzvalodu pasaule - kompetenču apguve un uzlabošana, izmantojot valodu un karjeras izglītību” (Multilingual World - VECTOR to improve competencies through language and career education), kurā apmainījās ar pieredzi daudzvalodības izglītībā un apkopoja un izstrādāja jaunus metodiskos līdzekļus.

Lasīt vairāk »

Nordplus projektā Turība izstrādā grāmatu drošības speciālistiem

24.01.2019

2017. gada septembrī Biznesa augstskola Turība uzsāka Nordplus augstākās izglītības programmas sadarbības projekta “Sabiedrības un organizācijas drošības programmu attīstība 2017” realizāciju. Augstskola šo projektu izstrādāja un ieviesa sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un Laurea Universitāti (Somija).

Lasīt vairāk »