Kontaktinformācija

Dace Puriņa

Valsts izglītības attīstības aģentūra 
VIAA Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785464
E-pasts: dace.purina@viaa.gov.lv

EEZ programmas apsaimniekotājs pētniecībā un izglītībā: Izglītības un zinātnes ministrija

Antra Jansone

Izglītības un zinātnes ministrija
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte
Tālrunis: 67047877
E-pasts: antra.jansone@izm.gov.lv