Izsludināts Šveices Stipendiju fonda konkurss Latvijas jaunajiem zinātniekiem

31.08.2012

No 1. septembra līdz 1.novembrim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.

Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda, bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā ir iekļautas 18 Latvijas augstskolas un 125 zinātniskie institūti.

Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Doktorantiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 24 mēnešiem, jaunajiem zinātniekiem – no 6 līdz 18 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem – pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:

  • doktorantūras studentiem 2400 - 2600 LVL mēnesī;
  • jaunajiem zinātniekiem ap 3900 LVL mēnesī;
  • vienai apmaiņas vizītei ap 1462 LVL par vizīti.

Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīta ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai.

Vairāk par:
• Šveices Stipendiju fondu;
• Dalību Šveices stipendiju fonda konkursā;
• Stipendiju apmēru;
• Citiem Šveices Stipendiju fonda konkursiem.