1.1.1.2.aktivitāte Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

ESF aktivitātē  „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”  norisinās atklātu projektu iesniegumu atlase (APIA).

Atklātu projektu iesniegumu atlase (APIA) ir vienlīdzīga, atklāta sacensība starp projektu iesniegumiem par ES struktūrfonda finansējumu, ko iesnieguši projektu iesniedzēji, atbilstoši aktivitātē definētajiem kritērijiem.

Šajā aktivitātē projektu atlasi, vienošanās/līgumu slēgšanu un projekta īstenošanas kontroli veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

  • Projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta         

11.11.2008 - 29.01.2009

  • Projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta