Trīs Latvijas zinātnes projekti saņem Šveices finansējumu

03.09.2013

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices zinātniskajās institūcijās, šogad finansēs trīs Latvijas iesniegtos projektus, piešķirot tiem 0,3 miljonus Šveices franku (170,4 tūkst. latu), kas segs pētnieku atalgojumu un ceļa izdevumus.

Sciex –NMSch Vadības komiteja apstiprināja trīs stipendijas pētniekiem no Latvijas – Dacei Šulmanei un Ievai Birkai no Latvijas Universitātes, un Karīnai Siliņai no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra - pētnieciskās darbības veikšanai Šveices augstākās izglītības un pētniecības iestādēs par kopējo summu 275 200 CHF.

Dace Šulmane no Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra gadu Šveicē pētīs, kā izvērtēt tiesību normas mūsdienu tiesību socioloģijā. Ieva Birka no Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas gadu Šveicē pētīs saikni starp dubultās pilsonības un demokrātijas jautājumiem un dubultās pilsonības ietekmi saistībā ar nacionālās identitātes jautājumiem.  Savukārt Karīna Siliņa  no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Vēža izpētes grupas 12 mēnešus Cīrihes Universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļā pētīs ar audzēju šūnu imunoloģiju un imūnterapiju saistītos jautājumus.

Kopā Šveices Stipendiju fonda konkursā tika saņemti 96 projekti, kurus izvērtēja pieredzējuši eksperti, īpaši pievēršot uzmanību to zinātniskajai kvalitātei. Kaut arī konkursā varēja iesniegt projektus visās zinātniskajās disciplīnās, lielākoties tie pārstāvēja dabas un tehniskās zinātnes: inženierzinātnes, bioloģiskos pētījumus, ķīmiju, fiziku un vides zinātnes.

Latvijai joprojām ir pieejams finansējums šajā aktivitātē. No 2. septembra līdz 1.novembrim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē. Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību 2013.gada 18.septembrī plkst.15.00 un 20.septembrī plkst.11.00 VIAA telpās Vaļņu ielā 1, 4.stāvā.

Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir VIAA. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv.

Konkursa rezultāti ir publicēti VIAA mājas lapā, sadaļā Konkursi » Konkursu rezultāti.