Četri Latvijas zinātnes projekti saņem Šveices finansējumu

27.03.2014

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices zinātniskajās institūcijās, atbalstījis četrus Latvijas iesniegtos projektus, piešķirot tiem 0,4 miljonus Šveices franku (aptuveni 308 775 EUR), kas segs pētnieku atalgojumu un ceļa izdevumus.

Sciex –NMSch Vadības komiteja apstiprināja četras stipendijas pētniekiem no Latvijas:

  • Veronikai Sajadovai, LU Juridiskā fakultāte 
  • Dmitrijam Zablockim, LU Fizikas institūts
  • Jānim Kaminskim, LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
  • Dmitrijam Bočarovam, LU Cietvielu Fizikas institūts

Stipendijas piešķirtas pētnieciskās darbības veikšanai Šveices augstākās izglītības un pētniecības iestādēs par kopējo summu 308 775 EUR.
Veronika Sajadova no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras Šveicē strādās pie maksātnespējas jautājumu pētniecības. Dmitrijs Zablockis no Latvijas Fizikas institūta pētīs magnētisko osmozi porainās struktūrās. Jānis Kaminskis no LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta pētīs jauna ģeodālā modeļa izveides iespējas, savukārt Dmitrijs Bočarovs no Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta veiks kodoldegvielas rentgenspektru aprēķinus.

Kopā Šveices Stipendiju fonda konkursā tika saņemti 246 projekti, kurus izvērtēja pieredzējuši eksperti, īpaši pievēršot uzmanību to zinātniskajai kvalitātei. Kaut arī konkursā varēja iesniegt projektus visās zinātniskajās disciplīnās, lielākoties tie pārstāvēja dabas un tehniskās zinātnes: inženierzinātnes, bioloģiskos pētījumus, ķīmiju, fiziku un vides zinātnes.

Latvijai joprojām ir pieejams finansējums šajā aktivitātē. No 2. janvāra līdz 1.aprīlim Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē.


Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir VIAA. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv.

Konkursa rezultāti ir publicēti VIAA mājaslapas sadaļā Konkursi » Konkursu rezultāti.