Profesionālās izglītības projektu departaments

Departamenta funkcijas:

  • nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas procesu vadību profesionālās izglītības atbalsta un satura jautājumos,
  • organizēt pasākumus un aktivitātes profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai,
  • nodrošināt sadarbības līgumu slēgšanu ar projektu sadarbības partneriem atbalstāmo darbību īstenošanai, koordinēt līgumu izpildi satura un finanšu jautājumos,
  • veikt sadarbības partneru darbības novērtēšanu,
  • slēgt starpresoru vienošanos ar citām institūcijām informācijas apmaiņas veikšanai, mērķtiecīga un koordinēta atbalsta sniegšanai,
  • nodrošināt starpresoru vienošanās noteikto pienākumu izpildi, apkopot informāciju un uzkrāt datus par iznākuma un rezultāta rādītājiem.

 

Kontaktinformācija